Ένας περιοδικός πίνακας με τα χημικά στοιχεία και την εθνικότητα που τα ανακάλυψε


Ένας περιοδικός πίνακας με τα χημικά στοιχεία και την εθνικότητα που τα ανακάλυψε

Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων είναι ίσως μια από τις πιο γνωστές συστηματικές προσπάθειες να καταγράψουμε τα χημικά στοιχεία με βάση κάποιες από τις ιδιότητές τους (τον ατομικό αριθμό, την ηλεκτρονική δομή και κάποιες κοινές χημικές ιδιότητες). Ο συγκεκριμένος πίνακας από το Chemogenesis εμφανίζει παράλληλα και την εθνικότητα του επιστήμονα ή της ομάδας που ανακάλυψε καθένα από τα στοιχεία του πίνακα. Όπως φαίνεται, τα περισσότερα αποδίδονται στις Η.Π.Α. (κυρίως αυτά που είναι στις τελευταίες θέσεις του πίνακα και είτε δεν υπάρχουν ελεύθερα στη φύση, είτε έχουν ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα) και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ κάποια, αρκετά προφανή, μας είναι γνωστά από την αρχαιότητα (όπως ο Σίδηρος ή ο Χρυσός), με τη μορφή που τα συναντάμε στη φύση.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: