Απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο από την Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία


Απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο από την Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία

Ο δικτυακός τόπος της Αμερικανικής Γεωγραφικής Υπηρεσίας παρέχει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, ενημέρωση για τα σεισμικά φαινόμενα που συμβαίνουν ανά την υφήλιο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την αναζήτηση με βάση το μέγεθος του σεισμού και το πότε έγινε, ενώ σχεδιάζονται με γραμμές και τα μεγάλα ρήγματα που έχουν εντοπίσει οι γεωλόγοι, και τα οποία είναι συνήθως υπεύθυνα για τους κοντινούς σεισμούς. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απεικονίζει καθαρά την έντονη δραστηριότητα που μετρούν οι επιστήμονες τον τελευταίο καιρό στο χώρο γύρω και μέσα στην Κεφαλλονιά.

Σε ό,τι αφορά στον Ελληνικό χώρο, το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής του Αστεροσκοπείου Αθηνών παρέχει πληροφόρηση για κάθε σεισμικό γεγονός, ακόμα και αυτά που δε γίνονται αντιληπτά χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: