Υλικό για τη λέξη κλειδί "persistent vegetative state"