Οι χώρες που προσέφυγαν στο μηχανισμό στήριξης επενδύουν στην Πληροφορική στα σχολεία (αλλά όχι όλες)


Οι χώρες που προσέφυγαν στο μηχανισμό στήριξης επενδύουν στην Πληροφορική στα σχολεία (αλλά όχι όλες)

Η εικόνα βασίζεται στο σώμα των ανοικτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμφανίζει τον αριθμό υπολογιστών (σταθερών, φορητών και tablet, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένοι στο internet) που είναι διαθέσιμοι σε Γυμνάσια (Μ.Ο. ηλικίας μαθητών: τουλάχιστον 13,5 έτη, 8ο έτος φοίτησης στο σχολείο) στις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομική κρίση και έχουν προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Τα στοιχεία προέρχονται από πάνω από 190.000 ερωτηματολόγια από μαθητές, καθηγητές και διευθυντές σχολείων στο διάστημα 2011-12.

Η αντίστοιχη εικόνα για τα Δημοτικά σχολεία (τέταρτη χρονιά φοίτησης στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό σύστημα) βρίσκεται εδώ - η σύγκριση των δύο αντικατοπτρίζει τη μειωμένη σημασία που δίνεται στην Πληροφορική στα Ελληνικά γυμνάσια, με τη μετακίνηση καθηγητών στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: