Πώς μεταβάλλονται οι αιτίες θανάτου τα τελευταία 110 χρόνια;


Πώς μεταβάλλονται οι αιτίες θανάτου τα τελευταία 110 χρόνια;

Η εικόνα που περιλαμβάνεται στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine και αναδημοσιεύει το Gizmodo εμφανίζει τις κορυφαίες αιτίες θανάτου στις Η.Π.Α. το 1900 και το 2010. Αν και πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης από τους γιατρούς στην αρχή του 20ου αιώνα, η εξαφάνιση ορισμένων θανατηφόρων ασθενειών και η γιγάντωση κάποιων άλλων είναι χαρακτηριστική: ασθένειες που σχετίζονται με την καρδιά και ο καρκίνος (που είναι οι κύριες αιτίες θανάτου σήμερα) σκοτώνουν λιγότερους ανθρώπους από την πνευμονία, τη γρίππη και τη φυματίωση του 1900, ενώ η επεξεργασία του πόσιμου νερού και η ποιότητα των δικτύων, όπως και τα συστήματα διατήρησης της τροφής, έχουν σχεδόν εξαφανίσει τους θανάτους από γαστρεντερικές διαταραχές.

Η δημοσίευση αναλύει και άλλους δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, όπως τα έτη ζωής που χάνονται εξαιτίας των πρώιμων θανάτων, τα χρόνια στα οποία κάποιος ζει με κάποια αναπηρία, αλλά και τους κύριους λόγους που θέτουν τη ζωή μας σε κίνδυνο: υψηλή πίεση, ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα και μόλυνση του αέρα αντικαθιστούν το χαμηλό βάρος κατά την παιδική ηλικία στη σχετική λίστα.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: