Τι πιστεύουν οι διάφορες ηλικιακές και πολιτισμικές ομάδες για την κλιματική αλλαγή;


Τι πιστεύουν οι διάφορες ηλικιακές και πολιτισμικές ομάδες για την κλιματική αλλαγή;

Πώς διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις των κατοίκων των Η.Π.Α. σχετικά με επιστημονικά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο, τον πολιτικό προσανατολισμό, το επίπεδο μόρφωσης και την ηλικία; Σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου Pew Research Center σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.002 Αμερικανών και με περιθώριο σφάλματος ±3.1%, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, οι απόφοιτοι γυμνασίου και οι λευκοί Αμερικανοί είναι λιγότερο πεπεισμένοι ότι οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και δεν είναι μια φυσική διαδικασία. Στις ηλικίες 65+ μάλιστα, το ποσοστό που δεν θεωρεί ότι δεν έχουμε ακόμα αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία φτάνει στο 1/3.

Η έρευνα καλύπτει μια σειρά από επιστημονικά ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως οι γενετικά τροποποιημένες τροφές, οι εμβολιασμοί (όπου οι νεαρότερες ηλικίες κλίνουν περισσότερο προς την ελευθερία επιλογής από τους γονείς, σε σχέση με τους μεγαλύτερους), η εξέλιξη και το διαστημικό πρόγραμμα των Η.Π.Α. (όπου και πάλι, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι λιγότερο μορφωμένοι είναι περισσότερο δύσπιστοι). Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της American Association for the Advancement of Science (AAAS), όπου θα συζητηθούν οι τάσεις και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: