Το TED.com αλλάζει και γίνεται (ακόμα) πιο ελκυστικό


Το TED.com αλλάζει και γίνεται (ακόμα) πιο ελκυστικό

Ακούγοντας τις ιδέες και προτάσεις των χρηστών του, το TED.com αλλάζει και γίνεται πιο ελκυστικό οπτικά, αλλά και πιο λειτουργικό. Στις αλλαγές που αυτή τη στιγμή είναι προσβάσιμες από τους χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα TED.com 2.0 beta (η εικόνα αντιστοιχεί στην έκδοση 352599), όλες οι δυνατότητες σχολιασμού και διαμοίρασης της ομιλίας είναι προσβάσιμες από την οθόνη που βλέπει ο χρήστης, χωρίς να χρειάζεται κύλιση (scroll) στο κάτω μέρος της οθόνης ή άνοιγμα κάποιου άλλου παραθύρου. Παράλληλα, η διαπροσωπεία έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του responsive design, κι έτσι ανταποκρίνεται στα διαφορετικά μεγέθη συσκευών που μπορεί να έχει ο χρήστης, αναδιατάσσοντας τα στοιχεία και τις επιλογές. Τέλος, μια από τις ευπρόσδεκτες αλλαγές περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σχετικών ομιλιών με αυτή που παρακολουθεί ο χρήστης σε ιδιαίτερα ευκρινές σημείο, αλλά και την ενσωμάτωση λειτουργίας "watch later", σε αντιστοιχία με αυτή του YouTube.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Λέξεις - κλειδιά: