Ιστολόγιο: Νίκος Μουστάκας



Η προετοιμασία για το International Famelab 2014 ξεκίνησε!!!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! International Famelab 2014 σου έρχομαι!!!

Λέξεις - κλειδιά:


Γραφένιο: Ένα υλικό με εξαιρετικές ιδιότητες!

Τι κοινό έχει ένα μολύβι, ένα κομμάτι σελοτέιπ και ο Μαγκάιβερ? Μα φυσικά το Γραφένιο!

 Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία