Η ανισότητα ανάμεσα στις αμοιβές που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξηΌπως διαβάσαμε στο cityam.com, η ανισότητα ανάμεσα στις αμοιβές που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες καθυστερεί την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με έρευνα της Oxfam, μιας διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά της φτώχειας. Οι ερευνητές της αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές σε όλες τις σημαντικές οικονομίας της Γης και φτάνουν στο συμπέρασμα ότι, αν οι διαφορές συνεχίσουν να μεταβάλλονται με αυτόν τον ρυθμό, η εξίσωσή τους δε θα γίνει δυνατή μέχρι το 2075.

Βασισμένοι σε δεδομένα του 2012 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι ερευνητές της Oxfam βρήκαν ότι οι αμοιβές δεν ήταν ίσες σε καμιά από τις χώρες του G20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η κατάσταση ήταν λιγότερο άσχημη από τις περισσότερες χώρες, με το μέσο μισθό των γυναικών στο 74.3% εκείνου των ανδρών, ενώ στη Ν. Αφρική και τη Γερμανία έφτανε στο 75% και 76.3% αντίστοιχα. Σύμφωνα, με την έρευνα, αν η «κρυφή» ή απλήρωτη συνεισφορά των γυναικών συνυπολογιζόταν στο ΑΕΠ καθεμιά από τις χώρες του G20, αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 20-60%. Παράλληλα, αν ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών ήταν ο ίδιος με αυτόν των ανδρών, πολλές ανεπτυγμένες χώρες θα έβλεπαν σημαντική αύξηση στο ΑΕΠ τους, ενώ σε 15 μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες, το κατά κεφαλήν προϊόν θα αυξανόταν κατά 14% μέχρι το 2020 και 20% μέχρι το 2030.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam, Winnie Byanyima, ανέφερε ότι «αν η μισθωτή εργασία των γυναικών ήταν στο ίδιο επίπεδο με αυτήν των ανδρών, το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα αυξανόταν κατά 9%, της Ευρωζώνης κατά 13% και της Ιαπωνίας κατά 16%» και συμπλήρωσε ότι στις χώρες του G20, αλλά και εκτός, οι γυναίκες λαμβάνουν μικρότερους μισθούς από τους άνδρες, αποτελούν την πλειοψηφία στην απλήρωτη εργασία και τη μερική απασχόληση και υφίστανται διακρίσεις στο νοικοκυριό, τις αγορές και τους θεσμούς.
Στο διάστημα 2011-2012, μπορεί ο αριθμός των χωρών στις οποίες το χάσμα μειώνεται αυξήθηκε από 55% σε 61%, πολλές όμως από τις χώρες του G20 είδαν το χάσμα στις αμοιβές να μεγαλώνει. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο μέσος όρος αμοιβών των γυναικών υποχώρησε κατά 0.3%. Η έρευνα καλεί τα κράτη να εργαστούν πάνω στο ζήτημα αυτό όταν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες τους συναντηθούν στην Αυστραλία σε λίγες εβδομάδες. Περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για να επιταχύνουν τις αλλαγές και να φτάσουμε στην εξίσωση των αμοιβών πριν το 2075.