Θερμική φυσική


Θερμική φυσική

Τίτλος πρωτοτύπου

Concepts in Thermal Physics

Συγγραφέας

Stephen Blundell, Katherine Blundell

Εκδόσεις

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Μετάφραση

Ιωάννης Παπαδόγγονας

Σελίδες

500

ISBN

978-960-524-487-3

Περίληψη

Η κατανόηση της θερμικής φυσικής έχει καίρια σημασία για τη φυσική, τη χημεία και τις επιστήμες μηχανικού. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σύγχρονη εισαγωγή στις βασικές αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της θερμικής φυσικής, της θερμοδυναμικής και της στατιστικής μηχανικής. Οι βασικές έννοιες παρουσιάζονται προσεκτικά με σαφήνεια, και οι νέες ιδέες επεξηγούνται μέσα από πολλά λυμένα παραδείγματα, καθώς και με την περιγραφή του ιστορικού υποβάθρου της ανακάλυψής τους. Παρουσιάζονται εφαρμογές σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως η αστροφυσική, η θεωρία πληροφορίας και η θεωρία επικοινωνιών, η φυσική συμπυκνωμένης ύλης και η κλιματική αλλαγή. Το κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με λεπτομερείς ασκήσεις.

Η δεύτερη έκδοση αυτού του καθιερωμένου εγχειριδίου διατηρεί τη δομή και το ζωηρό ύφος παρουσίασης της πρώτης έκδοσης, αλλά επεκτείνει την κάλυψη της θερμοδυναμικής και της στατιστικής μηχανικής συμπεριλαμβάνοντας διάφορα νέα αντικείμενα, όπως η ώσμωση, τα προβλήματα διάχυσης, το θεώρημα του Bayes, η διάδοση ακτινοβολίας, το μοντέλο Ising και οι μέθοδοι Monte Carlo.

Περιεχόμενα

Πρόλογος 
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση

I Προκαταρκτικά 
1 Εισαγωγή
2 Θερμότητα
3 Πιθανότητες
4 Θερμοκρασία και ο παράγοντας Boltzmann

II Κινητική θεωρία των αερίων
5 Η κατανομή Maxwell-Boltzmann
6 Πίεση
7 Μοριακή έκχυση
8 Μέση ελεύθερη διαδρομή και κρούσεις

III Μεταφορά και θερμική διάχυση
9 Ιδιότητες μεταφοράς στα αέρια
10 Η εξίσωση θερμικής διάχυσης

IV Ο πρώτος νόμος
11 Ενέργεια
12 Ισόθερμες και αδιαβατικές διεργασίες

V Ο δεύτερος νόμος
13 Θερμικές μηχανές και ο δεύτερος νόμος
14 Εντροπία
15 Θεωρία πληροφορίας

VI Η θερμοδυναμική εν δράσει
16 Θερμοδυναμικά δυναμικά
17 Ράβδοι, φυσαλίδες, και μαγνήτες
18 Ο τρίτος νόμος

VII Στατιστική μηχανική
19 Ισοκατανομή της ενέργειας
20 Η συνάρτηση επιμερισμού
21 Στατιστική μηχανική ιδανικού αερίου
22 Το χημικό δυναμικό
23 Φωτόνια
24 Φωνόνια

VIII Πέρα από το ιδανικό αέριο
25 Σχετικιστικά αέρια
26 Πραγματικά αέρια
27 Ψύξη πραγματικών αερίων
28 Μεταβάσεις φάσεων
29 Κατανομή Bose-Einstein και Fermi-Dirac
30 Κβαντικά αέρια και συμπυκνώματα

IX Ειδικά θέματα
31 Ηχητικά κύματα
32 Κρουστικά κύματα
33 Κίνηση Brown και διακυμάνσεις
34 Εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική
35 Άστρα
36 Συμπαγή αντικείμενα
37 Ατμόσφαιρα της Γης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
A Θεμελιώδεις σταθερές
B Χρήσιμοι τύποι
C Χρήσιμα μαθηματικά
D Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
E Μερικοί θερμοδυναμικοί ορισμοί
F Θερμοδυναμικοί τύποι αναπτύγματος
G Ανηγμένη μάζα
H Γλωσσάρι βασικών συμβόλων