Μαθητικός διαγωνισμός μετάφρασης "Juvenes Translatores"Πού;
http://ec.europa.eu/translatores/index_el.htm

Πότε;
27/11/2014 - 08:00

Τι τρέχει;

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores είναι ο ετήσιος μεταφραστικός διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 17χρονους μαθητές. Ο διαγωνισμός του 2014 θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου και θα απευθύνεται σε μαθητές που γεννήθηκαν το 1997. Τα σχολεία, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν — από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου (δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες). Το θέμα γι' αυτή τη χρονιά θα είναι η «ευρωπαϊκή ταυτότητα».

Για ποιον λόγο γίνεται ο διαγωνισμός;

Για να είναι οι Ευρωπαίοι "ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα" - σύμφωνα με το γνωστό σύνθημα της ΕΕ - θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και άλλες γλώσσες εκτός από τη δική τους. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός μετάφρασης Juvenes Translatores, που διεξάγεται από το 2007, σκοπό έχει να βοηθήσει όλους εσάς που διψάτε να μάθετε ξένες γλώσσες. Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, ερχόμαστε πιο κοντά στους άλλους και κατανοούμε καλύτερα την κουλτούρα τους. Επιπλέον, η εκμάθηση ξένων γλωσσών διευκολύνει εσάς – τους αυριανούς ενήλικες - να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε χώρες της Ευρώπης. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η ζήτηση για μεταφράσεις και μεταφραστές αυξάνεται ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη. Οι μαθητές θα πρέπει να προετοιμάζονται! Ο διαγωνισμός "Juvenes Translatores" ευαισθητοποιεί το κοινό στο πόσο σημαντικές είναι οι μεταφραστικές δεξιότητες και στο ότι ο ρόλος της μετάφρασης ως "γέφυρας" ανάμεσα στις γλώσσες πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στο πλαίσιο της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Ο διαγωνισμός αποδείχθηκε πολύ δημοφιλής — το 99% των σχολείων που έλαβαν μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς επιθυμούν να ξανασυμμετάσχουν. Ορισμένα σχολεία μάλιστα διοργάνωσαν δικό τους τεστ προεπιλογής για να επιλέξουν και να στείλουν τους καλύτερους μαθητές τους στον διαγωνισμό, αλλά και για να δώσουν σε περισσότερους μαθητές από τους 5 που θα συμμετάσχουν επίσημα τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να αναδειχθούν σε μια γιορτή της μετάφρασης και των ξένων γλωσσών στο σχολείο, στην οποία θα μπορούν να πάρουν μέρος καθηγητές και μαθητές διαφόρων τάξεων.

Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores αποδείχθηκε εφαλτήριο και για άλλες γλωσσικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες. Έτσι, ορισμένα από τα συμμετέχοντα σχολεία ξεκίνησαν μέσω του διαγωνισμού ανταλλαγές εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης ("e-twinning"). Η σελίδα στο Facebook θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή και να ανταλλάξετε ιδέες και υλικό με άλλους συμμετέχοντες.

Προεπιλογή μαθητών

Καθώς μόνον 5 μαθητές ανά σχολείο μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, τα σχολεία μπορούν να διοργανώσουν τα δικά τους τεστ προεπιλογής. Ορισμένα σχολεία ορίζουν έναν μαθητή για κάθε διδασκόμενη γλώσσα. Οι μαθητές που μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα ή προς τη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα θα έχουν πάντοτε μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με εκείνους που επιχειρούν να μεταφράσουν προς μια ξένη γλώσσα. Για να συντάξετε ένα καλό κείμενο στη γλώσσα προς την οποία μεταφράζετε, χρειάζεστε τις δεξιότητες ενός μορφωμένου ομιλητή που έχει ως μητρική τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Η καλή σύνταξη έχει καίρια σημασία, γι' αυτό θα ήταν ίσως σκόπιμο ο καθηγητής της γλώσσας της μετάφρασης (ο καθηγητής των Νέων Ελληνικών στα ελληνικά σχολεία) να συνεργαστεί με τους καθηγητές ξένων γλωσσών με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τον διαγωνισμό.Μην ξεχνάτε ότι οι μαθητές που μαθαίνουν λατινικά ή/και αρχαία ελληνικά μπορούν να αξιοποιήσουν τις μεταφραστικές τους δεξιότητες και στις σύγχρονες γλώσσες. Για να πάρετε μια ιδέα σχετικά με τη θεματολογία ή για να συγκρίνετε τις μεταφράσεις ενός κειμένου σε διαφορετικές γλώσσες, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στα δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.