Βραβείο από το Science σε έργο ανοικτού εκπαιδευτικού λογισμικούΠηγή

Ars technica


Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διάδοση του ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού, το περιοδικό Science αθλοθετεί το βραβείο SPORE (Science Prize for Online Resources in Education). Η πιο πρόσφατη απονομή έγινε στο Open Source Physics, ένα λογισμικό προσομοίωσης φυσικών φαινομένων σε μια πληθώρα αντικειμένων, όπως η αστρονομία, το οποίο συνοδεύεται από οδηγούς και πλάνα μαθημάτων που βοηθούν στην ένταξή του στην τάξη.

Το λογισμικό ξεκίνησε από μια ομάδα καθηγητών κολεγίων και, όπως λέει και το όνομά του, συνοδεύεται από τον πηγαίο κώδικα σε Java, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε διαφορετικές υπολογιστικές πλατφόρμες. Η άδεια χρήσης είναι GPL, ενώ υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν στις «βαριές» δουλειές της προσομοίωσης, όπως η σχεδίαση διαγραμμάτων, την επίλυση διαφορικών εξισώσεων και τη χρήση εικόνων και ταινιών.

Ο δικτυακός τόπος του Open Source Physics δεν περιορίζεται μόνο στο λογισμικό, αλλά καλλιεργεί μια ενεργή κοινότητα χρηστών του έργου, με περισσότερους από 10.000 επισκέπτες κάθε μήνα, παρά το στενό ενδιαφέρον του λογισμικού.