Βραβείο για την έρευνα στη βιοποικιλότητα από το Ίδρυμα Λάτση και το ESFΠηγή

openscience.gr


Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας (European Science Foundation - ESF) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας πρόσκλησης υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκο Βραβείο "Λάτση" για το 2010. Το βραβείο, που ανέρχεται σε 100.000 Ελβετικά φράγκα, απονέμεται κάθε χρόνο από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του NSF σε επιστήμονες ή ομάδες επιστημόνων με εξέχουσα και καινοτόμα συνεισφορά σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο - για το 2010 το αντικείμενο είναι η βιοποικιλότητα, συμβαδίζοντας έτσι με τον εορτασμό του παγκόσμιου έτους βιοποικιλότητας.

Τα κριτήρια για την απονομή του βραβείου είναι η επιστημονική αριστεία, ο αντίκτυπος στην κοινωνία και η συνεισφορά στην πρόοδο της Ευρώπης. Υποψηφιότητα μπορεί να τεθεί για μεμονωμένους επιστήμονες ή ομάδες, που πάντως πρέπει να προταθούν από συναδέλφους τους (αποκλείονται οι αυτο-προτάσεις), μαζί με ένα συνοδευτικό κείμενο δύο σελίδων το οποίο να περιγράφει τους λόγους για την πρόταση υποψηφιότητας και να περιλαμβάνει πλήρες βιογραφικό σημείωμα και κατάλογο δημοσιεύσεων. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από μια επιτροπή από προσωπικότητες υψηλού επιπέδου, ενώ το βραβείο θα απονεμηθεί στις 17 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Το βραβείο απονέμεται από το 1999, ενώ το 2009 το βραβείο για την έρευνα στην ανθρώπινη νόηση και τον εγκέφαλο πήγε στους Uta και Chris Frith από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προθεσμία για την υποβολή λήγει στις 30 Ιουνίου.