Γιατί οι νέοι πρέπει να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητεςΠηγή

eSkills for Jobs


Οι νεότερες γενιές, που μεγαλώνουν χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα συχνά τις ψηφιακές τεχνολογίες, συχνά χαρακτηρίζονται σαν "ψηφιακοί ιθαγενείς". Αυτός ο όρος είναι μάλλον λανθασμένος όταν αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς οι νέοι χρησιμοποιούν το χρόνο τους στέλνοντας μηνύματα, παίζοντας δικτυακά παιχνίδια ή καταναλώνοντας περιεχόμενο με παθητικό τρόπο, αλλά δεν αποκτούν πραγματικές ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Αυστρία, μόλις 7% των νέων 15-29 ετών διαθέτουν πολύ καλές δεξιότητες στους υπολογιστές - οι περισσότεροι έχουν ανεπτυγμένες τις δεξιότητες lifestyle, όπως τα κοινωνικά μέσα, αλλά αυτές δεν είναι τόσο χρήσιμες στο χώρο εργασίας ή για την αναζήτηση δουλειάς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι, κατά τα επόμενα χρόνια, οι Ευρωπαϊκές χώρες θα αντιμετωπίσουν έλλειψη από επαγγελματίες με αντίστοιχες δεξιότητες. Η έρευνα International Computer and Information Literacy Study (ICILS) δείχνει ότι οι νέοι είναι αναγκαίο να διδαχθούν τα αντίστοιχα αντικείμενα στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, κι όχι απλά να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Η Google είναι μια από τις εταιρίες που επενδύουν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, βοηθώντας 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες μέχρι το 2016 - αυτό θα γίνει μέσω επένδυσης σε νέα προγράμματα και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού εργαστηρίου κατάρτισης, με συνολικό κόστος 25 εκατ. €.