Διαδικτυακά μαθήματα επιστήμης υπολογιστών και ιστορίας από το MathesisΠηγή

Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων – Mathesis


Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων – Mathesis: Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους

Το Mathesis συμπληρώνοντας σύντομα τα δύο ακαδημαϊκά χρόνια λειτουργίας του, με 28.000 ήδη εγγραφέντες φοιτητές και 12.000 εκδοθείσες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης σε 11 μαθήματα γενικής παιδείας, προχωρά ένα βήμα παραπέρα εισάγοντας για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του μαθήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης/εξειδίκευσης σε μοντέρνα αντικείμενα και δεξιότητες ευρείας χρήσης.

Η αρχή γίνεται με το 1ο μέρος της Εισαγωγής στην γλώσσα προγραμματισμού Python -τη γλώσσα που χρησιμοποιούν το Instagram και το Pinterest, την καταλληλότερη για πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό και την πιο δημοφιλή από τις «νέες γλώσσες». Μία γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα -και άρα διαθέσιμη δωρεάν σε όλους- και με ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών σε πολλούς τομείς και πολλές πλατφόρμες: Από την ανάπτυξη παιχνιδιών ή μίας απλής αριθμομηχανής έως τη δημιουργία ενός σύνθετου εμπορικού προγράμματος· από την ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου και την επεξεργασία αρχείων κειμένου έως την ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών ή και την άντληση ενδιαφερόντων στοιχείων από τον «ωκεανό» του διαδικτύου.

Και φυσικά τα μαθήματα γενικής παιδείας -που απευθύνονται σε κάθε πολίτη με μορφωτικά/επιστημονικά ενδιαφέροντα και πνευματικές ανησυχίες- συνεχίζονται με το πολυαναμενόμενο 2ο μέρος του κύκλου μαθημάτων Παγκόσμιας Ιστορίας, όπου θα προσεγγισθούν οι μεγαλύτερες ζώσες θρησκείες του κόσμου. Στόχος δεν είναι να εκτεθεί μόνον το περιεχόμενο και η κατεύθυνση των ηθικών, μεταφυσικών και κοινωνικών προβληματισμών της κάθε θρησκείας, αλλά να παρακολουθηθεί και η πορεία των πιστών της μέσα στο χρόνο παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα που ακολουθούν και πλαισιώνουν την πορεία αυτή. Στην ουσία, πρόκειται για ένα σάρωμα της ψυχής της ιστορίας του κόσμου…

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των μαθημάτων του Mathesis που ξεκινούν τον Απρίλιο είναι το εξής:

Α. Επιστήμη υπολογιστών: Εισαγωγή στην Python 1, Νίκος Αβούρης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Έναρξη: 24 Απριλίου 2017 • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Β. Ιστορία: Παγκόσμια Ιστορία 2: Ο άνθρωπος απέναντι στο Θείο, Μαρία Ευθυμίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έναρξη: 24 Απριλίου 2017 • Διάρκεια: 9 εβδομάδες

Οι εγγραφές συνεχίζονται στο mathesis.cup.gr, Email: mathesis@cup.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810-391048