Δύο νέα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα από το Gunet.grΠηγή

ellak.gr


Δύο νέα ανοικτά ψηφιακά μαθημάτα αναπτύχθηκαν από το “Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο” (Gunet.gr), τα οποία απευθύνονται στις κεντρικές ιδρυματικές ομάδες που είναι επιφορτισμένες με το συντονισμό της ανάπτυξης μαθημάτων και στο προσωπικό υποστήριξης. Τα μαθήματα αυτά είναι:

  • “Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων” το οποίο εστιάζει στις προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων και την διαδικασία ανάπτυξής τους.
  • “Τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων” το οποίο εστιάζει στην εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των πλατφορμών καθώς και την ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού περιεχομένου για ανοικτά μαθήματα κατηγορίας Α και Α+.

Τα ανοικτά αυτά μαθήματα και οι συνοδευτικές οδηγίες έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων “Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων” οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα μαθήματα θα ανανεώνονται με προσθήκη νέου υλικού ή νέες εκδόσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται στις “Ανακοινώσεις” του κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα έχουν ανατρηθεί επίσης στην πλατφόρμα eclass.gunet.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους-> Κατάλογος Μαθημάτων -> Οριζόντια Δράση -> Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. ή απευθείας στους παραπάνω σύνδεσμούς.