Ελληνική εταιρία συμμετέχει στη σχεδίαση οργάνου υψομετρίας με χρήση λέιζερ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΔιαστήματοςΠηγή

openscience.gr


Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανέθεσε στη Logikon Labs, μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, ένα διετές ερευνητικό συμβόλαιο στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών υψομετρίας με χρήση λέιζερ, μετά από διεθνή διαγωνισμό υποβολής προσφορών (ESA tender). Το έργο, με τίτλο "Advanced Laser Ranging Technologies For Altimetry (ALaRT)", έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την κατασκευή, και τον έλεγχο ενός πρωτότυπου οργάνου υψομετρίας με χρήση λέιζερ, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες τρισδιάστατης απεικόνισης και τεχνικές μέτρησης απόστασης με λέιζερ (LIDAR). Το όργανο αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές αποστολές Παρατήρησης της Γης και Πλανητικής Εξερεύνησης, με εφαρμογές που εκτείνονται από παρακολούθηση βλάστησης έως συνδέσεις διαστημικών σκαφών (docking) και προσεδάφιση σε αστεροειδείς.

Η Logikon Labs συμμετέχει στο έργο ως μέλος μίας διεθνούς βιομηχανικής και ακαδημαϊκής κοινοπραξίας, με επικεφαλής την Ολλανδική εταιρεία Cosine BV, και θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών και του λογισμικού για την ανάγνωση αισθητήρων και την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. "Αυτό το συμβόλαιο επιβεβαιώνει έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Logikon Labs, ο οποίος είναι η ενεργή συμμετοχή της εταιρείας στο χώρο της έρευνας για το διάστημα, με τρόπο που προάγει τη διάχυση της γνώσης και ενισχύει το ρόλο της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος" δήλωσε ο Δημήτρης Λαμπρίδης, τεχνικός διευθυντής και συνιδρυτής της Logikon Labs. "Ατενίζουμε με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον της Ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας", συμπλήρωσε.

Η Logikon Labs είναι μια επιχειρηματική μικρομονάδα υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε το 2012 με έδρα στην Αθήνα. Η εταιρεία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων ηλεκτρονικών και λογισμικού για βιομηχανικές, επιστημονικές, και αεροδιαστημικές εφαρμογές. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστιάζονται στην ανάπτυξη ενσωματωμένων επεξεργαστικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και στα δυναμικώς επαναπρογραμματιζόμενα και προσαρμόσιμα συστήματα.