Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή από την Ένωση Ελλήνων ΦυσικώνΠηγή

Ένωση Ελλήνων Φυσικών


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή. Γνωρίζοντας ότι η Ειδική Αγωγή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της Σύγχρονης Εκπαίδευσης, η Ε.Ε.Φ. έχει στόχο με την υλοποίηση του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν την ευαισθησία και να ενημερωθούν για τη φύση των προβλημάτων των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Μελέτης & Εκπαίδευσης Π.Τ.Δ.Ε και θα διαρκέσει 500 ώρες.

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος:

  • Εισηγήσεις
  • Πρακτική εξάσκηση
  • Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
  • Αξιολόγηση των επιμορφούμενων

Αναλυτικότερα:

  • Ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 15:00
  • Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη
  • Στο τέλος του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι θα αξιολογηθούν
  • Οι επιτυχόντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ από το Πανεπιστήμιο, δίνοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν στα Σ.Μ.Ε.Α(Σχολικές μονάδες στήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες) σε ΚΕΚ, ΟΑΕΔ, Διαπολιτισμικά Σχολεία, Ειδικοί σύμβουλοι σε δημόσιους φορείς και διεκδίκηση στον πίνακα εκπαιδευτών ΙΔΕΚΕ καθώς και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας βάσει του νόμου δια βίου μάθησης και μοριοδότηση της αιτήσεως επιμόρφωσης .
  •  

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από Πανεπιστημιακούς καθηγητές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα Ειδικής Αγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ κα Θεοδωροπούλου Σούλα(πρωινές ώρες 10.00-14.00), τηλ. 2103635701- fax: 210 3610690, Website: www.eef.gr, e-mail: eef@otenet.gr