Εργαστήρι με θέμα: "Επιχειρηματικότητα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" στο CoLab AthensΠηγή

Hellenic Start-up Association - Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων


Η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων διοργανώνει εργαστήρι με θέμα "Επιχειρηματικότητα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στο CoLab Athens (Πετράκη 28, 105 63 Αθήνα). Το εργαστήρι έχει σκοπό την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών αλλά και συζήτηση για το πώς θα ενισχυθεί το υποστηρικτικό περιβάλλον στα τριτοβάθμια ιδρύματα ώστε αυτά να προσφέρουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους τους (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) το "επιχειρείν" ως εναλλακτική μορφή επαγγελματικής αποκατάστασης και προόδου. Το εργαστήρι θα δώσει έμφαση στην καινοτομική επιχειρηματικότητα και καλείστε να συμμετέχετε στο τέλος των εισηγήσεων σ’ ένα δημιουργικό διάλογο ώστε να δοθούν προτάσεις και μηνύματα στην πολιτεία αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

18:30 Εισαγωγή στο θέμα, Δημήτρης Τσίγκος , Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών

18:45 Καινοτομική Επιχειρηματικότητα ως αντικείμενο εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια παιδεία, Ιωάννης Μπακούρος, καθηγητής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATER LAB), υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας .

19:10 Προθερμοκοιτίδες επιχειρήσεων στα Πανεπιστήμια, ως εργαλεία προώθησης του καινοτομικού «επιχειρείν» μεταξύ των ερευνητών και αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Dr. Πάρις Κοκορότσικος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., συνιδρυτής της θερμοκοιτίδας i4G και άλλων θερμοκοιτίδων εντός και εκτός Ελλάδος, διδάσκων "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

19:35 University Entrepreneurship: Means and Tools to promote it. Swedish and other International best practices. Prof. Thomas Andersson, President International Entrepreneurship Academy INTENTAC (Ireland), President IKED -Institute for Knowledge Economy Development (Sweden), Ex President of the most Entrepreneurial University of Sweden- Jonkoping University.

20:00 Ανοιχτή συζήτηση των συμμετεχόντων.

20:45 Τέλος της εκδήλωσης.

Για τη συμμετοχή σας, δηλώστε εγγραφή στο www.hellenicstartups.gr ή με email στο info@hellenicstartups.gr