Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεωνΠηγή

gsrt.gr


Ερωτηματολόγιο με στόχο τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των κυριότερων εμποδίων στη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων (πανεπιστημίων, δημόσιων/ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) και ιδιωτικών επιχειρήσεων - Ομάδα Στόχος: Εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, δημόσιων/ιδιωτικών ερευνητικών φορέων (GR)

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Διατομεακή Κινητικότητα των Ερευνητών στις Χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Inter-sectoral mobility of researchers in South-Eastern Europe), ακρωνύμιο «I-SEEMob» που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Ο στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των κυριότερων εμποδίων (νομικών, διοικητικών, οικονομικών) που αποτρέπουν τη διατομεακή (μεταξύ δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, στα πλαίσια ερευνητικών έργων, σύστασης τεχνοβλαστών (spin-off), χρήση εργαστηρίων κι άλλων υποδομών πανεπιστημίων/ερευνητικών κέντρων, μεταφοράς γνώσης κτλ.) συνεργασία. Η έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Π.Γ.Δ.Μ. Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ρουμανία) από τους εννιά εταίρους.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας εξετάζοντας τα κυριότερα κενά στη νομοθεσία και την ερευνητική πολιτική τα οποία εμποδίζουν τη διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών στις οχτώ υπό εξέταση χώρες. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία κειμένων με συστάσεις και οδηγίες προς τις κυβερνήσεις ώστε να αρθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην κινητικότητα και να προωθηθεί η διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών και οι προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η συμμετοχή του κοινού είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της έρευνας. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές (θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εν λόγω έρευνα) και η ταυτότητα του ερωτώμενου παραμένει ανώνυμη.