Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 10-18 Οκτωβρίου 2015 - Κάνοντας τις ιδέες πράξη χάρη στον προγραμματισμόΠηγή

Europe Code Week


Σημειώστε αυτές τις ημερομηνίες: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 10-18 Οκτωβρίου 2015 - Κάνοντας τις ιδέες πράξη χάρη στον προγραμματισμό

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τις εκδηλώσεις σας τώρα! Στις 10-18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, νέοι, έφηβοι, ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής θα συμμετάσχουν για άλλη μια φορά σε εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη για τους κώδικες προγραμματισμού.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για μια γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά και μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο οικοδόμησης του όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένου κόσμου. Οι δεξιότητες αυτές δεν αφορούν μόνο τον προγραμματισμό υπολογιστών, αλλά και την καλύτερη επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα που απαιτούνται για την απασχόληση σήμερα και στο μέλλον», αναφέρει ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Σκοπός είναι να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να δώσουν ζωή στις ιδέες, να προβληθεί καλύτερα ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι δεξιότητες αυτές, και να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα που το επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις. Σχολεία, παιδιά, προγραμματιστές, νεαροί ενήλικες, γονείς, δάσκαλοι, επιχειρήσεις μπορούν τώρα να αρχίσουν να σχεδιάζουν την εκδήλωσή τους για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» και να την τοποθετήσουν στον χάρτη codeweek.eu. Ο Alessandro Bogliolo, επικεφαλής της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού που αποτελείται από 90 εθελοντές, δήλωσε: «Από την απαρχή του κόσμου, καταφέραμε πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας την πέτρα, το σίδερο, το χαρτί και το μολύβι που μεταμόρφωσαν τη ζωή μας. Σήμερα ζούμε σε μια διαφορετική εποχή όπου ο κόσμος μας διαμορφώνεται ψηφιακά. Σε διαφορετικές εποχές υπάρχει ζήτηση για διαφορετικές θέσεις εργασίας και διαφορετικές δεξιότητες. Κατά την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε Ευρωπαίο τη δυνατότητα να δει τι ακριβώς είναι ο προγραμματισμός και να διασκεδάσει με αυτόν. Ας μάθουμε προγραμματισμό για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας».

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια κίνηση που υλοποιείται μέσω εθελοντών που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες στις χώρες τους ως πρέσβεις της Εβδομάδας Προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 από τους νεαρούς συμβούλους για το ψηφιακό θεματολόγιο. Πέρσι πάνω από 150.000 άτομα συμμετείχαν σε 4.200 εκδηλώσεις σε 36 χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης.

Ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και άλλες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως του προγραμματισμού, διάφορων στοχευμένων ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εμπειρογνωσία στο πλαίσιο μελλοντικών πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και θα αναπτύξει μια στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού;

  • Παιδιά/έφηβοι/ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον προγραμματισμό και να διοργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.
  • Προγραμματιστές μπορούν να διοργανώσουν εργαστήρια σε σχολεία, ανοιχτά εργαστήρια (hack spaces) ή κοινοτικά κέντρα
  • Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν προγραμματισμό μπορούν να διοργανώσουν μαθήματα προγραμματισμού, να κοινοποιήσουν τα προγράμματα των μαθημάτων τους και να διοργανώσουν εργαστήρια για τους συναδέλφους τους
  • Εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν προγραμματισμό μπορούν να διοργανώσουν σεμινάρια ή να προσκαλέσουν τους γονείς ή τους μαθητές να ανταλλάξουν γνώσεις για τον προγραμματισμό
  • Γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο προγραμματισμού
  • Επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να φιλοξενήσουν εργαστήρια προγραμματισμού, να διαθέσουν εκπαιδευτές από το προσωπικό τους , να διοργανώσουν διασκεδαστικά δρώμενα προγραμματισμού για μαθητές ή να προσφέρουν χορηγίες για εκδηλώσεις προγραμματισμού
  • Κάθε άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα προγραμματισμού μπορεί να μιλήσει για την εμπειρία του και να εμπνεύσει κι άλλους!

Γιατί πρέπει να μάθουμε προγραμματισμό;

Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, πραγματοποιούμε αγορές και σκεφτόμαστε έχει μεταβληθεί δραματικά. Για να παρακολουθούμε αυτές τις ταχείες αλλαγές και να κατανοούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, πρέπει όχι μόνο να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, που θα διευκολύνουν την προσαρμογή μας στον τρόπο ζωής σε αυτήν τη νέα εποχή.

Μαθαίνοντας προγραμματισμό μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, να διερευνήσουμε νέες ιδέες και να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, είτε από επαγγελματικό ενδιαφέρον είτε απλώς και μόνο για να διασκεδάσουμε. Μπορούμε επίσης να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητά μας και να συνεργασθούμε με υπέροχους ανθρώπους κοντά μας και σε όλο τον κόσμο.

Οι βασικές ικανότητες προγραμματισμού θα είναι επίσης αναγκαίες για πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται ετησίως κατά 3% και τον αριθμό των πτυχιούχων πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις εργασίας για ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουμε έλλειψη μέχρι και 825.000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020.

Ιστορικό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού προσέλκυσε την υποστήριξη κινημάτων προγραμματισμού και εκπαίδευσης όπως τα CoderDojo και RailsGirls, καθώς και σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής, που επιδιώκουν να εξοικειώσουν εκατομμύρια παιδιά με τον προγραμματισμό διοργανώνοντας για παράδειγμα εργαστήρια επίδειξης, αναπτύσσοντας εργαλεία εκμάθησης και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση δασκάλων.

Στο πλαίσιο του μεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, η Microsoft, η Google, η Telefonica, η Liberty Global και το Facebook ανέλαβαν από κοινού με το δίκτυο EU School την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κωδικοποίησης, ενώ πολλοί ακόμα εταίροι του μεγάλου συνασπισμού διοργανώνουν εκδηλώσεις κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Μετά τη δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, το 2015 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η Αφρικανική Εβδομάδα Προγραμματισμού. Η Αφρικανική Εβδομάδα Προγραμματισμού, η οποία διοργανώνεται από μια σύμπραξη πολλών ενδιαφερομένων μερών, θα πραγματοποιηθεί σε 10 αφρικανικές χώρες, και αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις προγραμματισμού για παιδιά και ενήλικες σε ολόκληρη την ήπειρο.