Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κατάρτιση νέων επιχειρηματιώνΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΕΚΤ


Νέοι επιχειρηματίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να μαθητεύσουν σε εταιρείες έμπειρων επιχειρηματιών άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS ΝΕΑΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ που ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών που σκοπεύουν να ιδρύσουν ή, σε μικρότερο βαθμό, έχουν ιδρύσει πρόσφατα μια επιχείρηση.

Η τρέχουσα πρόσκληση απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς που προωθούν την επιχειρηματικότητα, όπως επιμελητήρια, κέντρα στήριξης επιχειρήσεων, επαγγελματικές ενώσεις, οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, κ.ά. Περιλαμβάνει δύο μέρη:

  • α) Ευρωπαϊκές συμπράξεις για καλύτερη κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών: η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανέρχεται σε 140.000 ευρώ ανά έργο, ενώ η διάρκεια κάθε έργου δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες

    β) Συντονισμός, υποστήριξη και δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενέργεια (α): η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανέρχεται σε 200.000 ευρώ ανά έργο. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 22 μήνες.

Η επιχορήγηση της ΕΕ δεν θα υπερβεί το 90% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, ενώ όλα τα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του 2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Αυγούστου 2008. Περισσότερες πληροφορίες για τις κοινοπραξίες, τις επιλέξιμες δράσεις, κ.ά. είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του προγράμματος.