Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2011Πηγή

openscience.gr


Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, οι οποίες φέτος θα εορταστούν με διήμερο εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ΔΑΪΣ του Αμαρουσίου στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2011.

Στο πλαίσιο των ημερών αυτών ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί - σύμφωνα και με το ειδικό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ευχρηστίας 2011 - στην Ευχρηστία και Προσβασιμότητα ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, με απώτερο στόχο την αλλαγή κοινωνικών συμπεριφορών και δράσης, καθώς και τη διερεύνηση της επίδρασης της κουλτούρας στην ευχρηστία. Επίσης, θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μας για την εξέλιξη και ανάπτυξη της σχέσης των ανθρώπων 3ης ηλικίας με την ψηφιακή πραγματικότητα μέσω δράσεων διαγενεακής επικοινωνίας και μάθησης.

Οι Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας απευθύνονται σε νέους επιστήμονες, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη που επιθυμεί έναν καλύτερο και απλούστερο ψηφιακό κόσμο. Στη διάρκεια των Ημερών Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2011 θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν διεξοδικά οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στον τομέα της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής σε συνδυασμό με εκτενή παραδείγματα εφαρμοσμένης επικοινωνίας και καλών πρακτικών. Παράλληλα, η Ελληνική Ομάδα Εργασίας της ACM σε θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (ACM GR SIGCHI) διοργανώνει συνεδρία με θέμα "Εκπαίδευση σε Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (ΑΑΥ): Εργασίες φοιτητών σε θέματα ΑΑΥ"