Ημερίδα με θέμα "Ψηφιακά Παιχνίδια – νέες δεξιότητες και εκπαιδευτικά εργαλεία"Πηγή

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών


Ψηφιακά Παιχνίδια – νέες δεξιότητες και εκπαιδευτικά εργαλεία / 17 Οκτωβρίου 2012, ώρα 19:00, Μικρή Σκηνή, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφόρος Συγγρού 107-109.

  • Μπορούμε να εντάξουμε κάποια ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαιδευτική δραστηριότητα;
  • Ποιες είναι οι δεξιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα από την ενασχόλησή μας με τα «σοβαρά» ψηφιακά παιχνίδια;
  • Μια συζήτηση για τα λεγόμενα «σοβαρά» παιχνίδια και τα οφέλη τους.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι τα παιδιά και οι νέοι δαπανούν ένα σοβαρό μέρος του ελεύθερου χρόνου τους βυθισμένοι σε ψηφιακά περιβάλλοντα και παίζουν ψηφιακά παιχνίδια διαφόρων ειδών. Η συνήθης αντίδραση γονέων και εκπαιδευτικών είναι να χαρακτηρίζουν ως αρνητική και ενίοτε επικίνδυνη την ενασχόληση αυτή. Όμως, ο χαρακτηρισμός αυτός παραβλέπει τη μεγάλη ποικιλία από παιχνίδια και περιβάλλοντα που υπάρχουν πλέον και την πιθανή χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, παραβλέπει την πιθανότητα ορισμένα παιχνίδια να προσφέρουν μια ιδανική γέφυρα μεταξύ σχολείου και σπιτιού και μεταξύ της απόκτησης δεξιοτήτων και γνώσεων στο σχολείο και σε λιγότερο δομημένα πλαίσια.

Διάφορες έρευνες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δείξει ότι τα παιδιά ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με τα λεγόμενα «σοβαρά» παιχνίδια, αλλά ότι αντίστροφα μόνο ένα 10% των παιχνιδιών αυτών χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ακόμη, οι έρευνες δείχνουν ότι η πενιχρή αυτή εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των παιχνιδιών αυτών οφείλεται στην απροθυμία και έλλειψη ενημέρωσης των δασκάλων.

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, ωστόσο, τα διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα και παιχνίδια υπάρχουν παντού γύρω μας, και για τις νεότερες ηλικίες αποτελούν μάλιστα έναν πρωτεύοντα τρόπο πρόσληψης του κόσμου και των κοινωνικών σχέσεων. Στην εκδήλωση της σειράς «Λέξεις και Σκέψεις» που αφιερώνμε για τις νέες δεξιότητες και το εκπαιδευτικό δυναμικό των ψηφιακών παιχνιδιών, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι τα λεγόμενα «σοβαρά» παιχνίδια και να ανοίξουμε τη συζήτηση για το εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό θέμα.

Ομιλητές:

  • Jesper Juul, Ερευνητής video games, “The Ludologist”, Επισκέπτης Καθηγητής στο NYU Game Center (συνομιλία μέσω Skype)
  • Tim Luft, Serious Game Insitute/ διευθυντής του Serious Games International
  • Katie Salen, Καθηγήτρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στο Parsons the New School for Design / συγγραφέας και επιμελήτρια βιβλίων σχετικών με τα ψηφιακά παιχνίδια (εκδ. ΜΙΤ Press)/ διευθύντρια του Institute of Play
  • Δημήτρης Σάμψων, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η δράση πραγματοποιείται στο Πλαίσιο του Έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης». Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.