Η ΕΕ ενισχύει με 485 εκατομμύρια ευρώ 328 κορυφαίους ερευνητές που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τουςΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ) επέλεξε 328 διακεκριμένους επιστήμονες για να λάβουν τις αναγνωρισμένου κύρους επιχορηγήσεις εκκίνησης, ύψους έως και 2 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμιά. Το αποδοθέν ποσό των 485 εκατομμυρίων ευρώ συμβάλλει στη στήριξη μιας νέας γενιάς κορυφαίων επιστημόνων στην Ευρώπη, οι οποίοι προωθούν τη βασική έρευνα (αποκαλούμενη «blue sky»): φιλόδοξα ερευνητικά προγράμματα υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους σε όλα τα πεδία της γνώσης.

Τα επιλεγέντα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι τα ενδυτά ηλεκτρονικά υφάσματα που λειτουργούν με τη θερμότητα του ανθρώπινου σώματος, η ανίχνευση βακτηριδίων με την όσφρηση, η «τοξικολογική εμπειρογνωσία» στην πετροχημική βιομηχανία, οι απαρχές του ορθολογισμού του ανθρώπου, η καταπολέμηση των σχετιζόμενων με τον καρκίνο φλεγμονών, καθώς και η βελτιστοποίηση σχεδιασμού των διεπαφών χρήστη. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένα από τα επιλεγέντα προγράμματα κάντε κλικ εδώpdf.

Ο Carlos Moedas, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη, δήλωσε τα εξής: «Η έρευνα αιχμής είναι απαραίτητη για την αυριανή καινοτομία και ανάπτυξη. Με τις επιχορηγήσεις εκκίνησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευναςγαλουχεί την επόμενη γενιά άριστων επιστημόνων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν την επιστημονική τους περιέργεια και να αναλάβουν κινδύνους. Για να πρωτοστατεί, η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει τόλμη και να επενδύσει σε νέα ταλέντα»

Εφέτος, επιχορηγήσεις θα λάβουν ερευνητές 38 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε 180 διαφορετικά ιδρύματα ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά τα ιδρύματα υποδοχής, τα περισσότερα βρίσκονται στη Γερμανία (70 επιχορηγήσεις) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (55 επιχορηγήσεις), ακολουθούν δε η Γαλλία (43) και οι Κάτω Χώρες(34). Οι υπόλοιποι ερευνητές βρίσκονται στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Δανία, στη Φινλανδία, στην Ουγγαρία, στην Ιρλανδία, στο Ισραήλ, στην Ιταλία, στη Νορβηγία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στην Τουρκία, παράλληλα με ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στην Ελβετία.

Περίπου 40 ερευνητές δεν έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Για παράδειγμα, επιχορήγηση λαμβάνουν Βορειοαμερικανοί και Νοτιαμερικανοί, Ασιάτες, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Ρώσοι. Πολλοί από αυτούς είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ευρώπη.

18 ερευνητές έρχονται εξάλλου στην Ευρώπη με σκοπό να υλοποιήσουν τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΕ έργα τους, από τους οποίους 13 είναι Ευρωπαίοι που επιστρέφουν στην Ευρώπη, όπως και επιστήμονες που μετακινούνται από την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη. Αυτό συνάδει άλλωστε με τον στόχο του ΕΣΕ να προσελκύει περισσότερους άριστους ερευνητές στην Ευρώπη. Ο μέσος όρος ηλικίας των επιλεγέντων ερευνητών είναι περί τα 35 έτη.

 

Ιστορικό

Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό επιχορηγήσεων εκκίνησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ, το οποίο είναι το έβδομο μέχρι σήμερα ερευνητικό της πρόγραμμα. Για τον διαγωνισμό υποβλήθηκαν 3273 αιτήσεις, εκ των οποίων επελέγη το 10%. Οι143 από τους ερευνητές δραστηριοποιούνται στον τομέα «Φυσικές επιστήμες και μηχανική», 124 στον τομέα «Βιολογικές επιστήμες»και 61 σε «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες».Το ποσοστό των γυναικών που έλαβαν φέτοςεπιχορήγηση ανήλθε στο 33%, από 30% που ήταν πέρυσι.

Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στους «εκκινούντες» δικαιούχους να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, απασχολώντας συνολικά πάνω από 1400 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές. Καταυτόν τον τρόπο το ΕΣΕ συμβάλλει στη στήριξη μιας νέας γενιάς κορυφαίων ερευνητών στην Ευρώπη.

Επιχορηγήσεις εκκίνησης του ΕΣΕ απονέμονται σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία 2-7 ετών από την απόκτηση του διδακτορικού τους (ή ισοδύναμου τίτλου) και ερευνητική πορεία με λαμπρές προοπτικές. Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα ευρισκόμενο σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε μία από της συνδεδεμένες χώρες. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ κατ΄ανώτατο όριο ανά επιχορήγηση) είναι έως πέντε έτη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ), που ιδρύθηκε το 2007 από την ΕΕ, αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό οργανισμό χρηματοδότησης για άριστη έρευνα αιχμής. Κάθε χρόνο, επιλέγει και χρηματοδοτεί τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς ερευνητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας, για την υλοποίηση πενταετών ερευνητικών έργων με βάση την Ευρώπη. Το ΕΣΕ προσπαθεί επίσης να προσελκύσει στην Ευρώπη κορυφαίους ερευνητές από κάθε σημείο της υφηλίου. Μέχρι σήμερα, το ΕΣΕ έχει χρηματοδοτήσει 4500 κορυφαίους ερευνητές σε διάφορα βήματα της σταδιοδρομίας τους.