Η Ελλάδα στην ελίτ της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για Έρευνα και ΑνάπτυξηΠηγή

Cordis, European Research Ranking


Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία επεξεργάστηκε ο ανεξάρτητος δικτυακός τόπος European Research Ranking, η Ελλάδα βρέθηκε κατά το 2013 στη 12η θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση από την ΕΕ. Συνολικά, τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρίες συμμετείχαν σε έργα με προϋπολογισμό που άγγιξε τα 186 εκατ. €, από 179 εκατ. το 2012 και 143 εκατ. το 2011.

Στον κατάλογο των επιμέρους συμμετεχόντων στα ερευνητικά έργα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βρίσκεται στην 46η θέση, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην 65η, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην 74η και το Πολυτεχνείο Κρήτης στην 93η. Στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται ερευνητικά ινστιτούτα-«ομπρέλες», το Γαλλικό CNRS και το Γερμανικό Fraunhofer, ενώ η κορυφαία εταιρία στον τομέα είναι η Γαλλική Airbus.