Η Ελλάδα υπογράφει το πρωτόκολλο του Ο.Η.Ε. για τα άτομα με αναπηρίαΠηγή

openscience.gr


Στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ελλάδα έγινε η 90η χώρα-μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υπέγραψε το πρωτόκολλο για τα άτομα με αναπηρία, έχοντας υπογράψει και τη σχετική σύμβαση το Μάρτιο του 2007. Απομένει ακόμα η κύρωση της σύμβασης και του πρωτοκόλλου, για να μπει η χώρα μας στην ομάδα των 58 κρατών που την έχουν ήδη κυρώσει. Το κείμενο της σύμβασης υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού το Δεκέμβριο του 2006 και αποσκοπεί στη «προώθηση, προστασία και διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρία και την προώθηση της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους». Ανάμεσα στις οκτώ αρχές που διέπουν τη σύμβαση περιλαμβάνονται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας επιλογής, η αποτροπή των διακρίσεων και η παροχή ίσων ευκαιριών, η προσβασιμότητα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Παράλληλα, προωθείται το δικαίωμα στην παιδεία, με την υποχρεωτική για τις χώρες που υπογράφουν τη σύμβαση εισαγωγή των ανάπηρων παιδιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την παροχή πρόσβασης και υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά, η σύμβαση προβλέπει τη χρήση του συστήματος Braille ή άλλων επαυξητικών μεθόδων, τη διατήρηση της γλωσσικής ταυτότητας των κωφών μέσω της αποδοχής και διδασκαλίας της νοηματικής γλώσσας ως επίσημη γλώσσα κάθε χώρας, και την πρόσληψη εξειδικευμένων δασκάλων στη χρήση των παραπάνω γλωσσών σαν απαραίτητο μέτρο υποστήριξης των τυφλών και κωφών μαθητών, αλλά και αυτών που έχουν βαριά προβλήματα όρασης και ακοής.
Στην Ελλάδα, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίστηκε σαν επίσημη γλώσσα το 2000 (νόμος 2817/2000), ενώ οι νόμοι 2328/1995 και 3021/2002 προβλέπουν ότι «οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν, κάθε  ημέρα  και  μεταξύ  των ωρών  16.00  έως  22.00  ένα  τουλάχιστον  δελτίο  ειδήσεων  στην ελληνική  νοηματική  γλώσσα  με  ταυτόχρονη  αναγραφή  υποτίτλων  για  την  ενημέρωση  των κωφών ατόμων, ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7)» και ότι «οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  υποχρεούνται  να  περιλαμβάνουν  στο  πρόγραμμά  τους,  μία τουλάχιστον φορά το δεκαπενθήμερο, ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημίωρης  τουλάχιστον διάρκειας στη νοηματική γλώσσα με  ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για τα κωφά άτομα». Η τηλεοπτική σειρά «το Νησί» του Mega Channel έγινε πρόσφατα η πρώτη Ελληνική τηλεοπτική εκπομπή που υποστηρίζει παράλληλη ροή υποτίτλων μέσω του συστήματος teletext που υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των τηλεοπτικών συσκευών.