Η Επιστήμη της Φυσικής στηρίζει 4 εκατ. θέσεις εργασίας στη Βρετανική οικονομίαΠηγή

Institute of Physics, openscience.gr


Το Βρετανικό Institute of Physics, με τη βοήθεια της γνωστής εταιρίας συμβούλων Deloitte, έδωσε στη δημοσιότητα μια αναφορά 40 σελίδων για τη σημασία και την επίδραση που έχει η επιστήμη της Φυσικής στους οικονομικούς δείκτες, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναφορά αυτή ήταν το αντικείμενο ημερίδας στο Westminster, στην οποία εκτός από τα μέλη του Ινστιτούτου, μίλησαν και στελέχη Βρετανικών βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας με εξαιρετικές επιδόσεις στην εξαγωγική δραστηριότητα.

Η αναφορά ξεκινάει μιλώντας για τους τομείς της οικονομίας που χρησιμοποιούν γνώση και καινοτομία σχετική με τη Φυσική, με την αναφορά ότι αυτοί οι τομείς «δε θα υπήρχαν» αν δεν υπήρχε και η συγκεκριμένη επιστήμη. Ο αριθμός αυτών των τομέων πλησιάζει τους 100, ξεκινώντας από την άντληση και τη διύλιση αργού πετρελαίου μέχρι την επισκευή συσκευών τηλεπικοινωνιών, θέλοντας να δείξει το μέγεθος του τμήματος της οικονομίας που θα είχε πρόβλημα αν το Ηνωμένο Βασίλειο σταματούσε την έρευνα και την εκπαίδευση στη Φυσική.

Τα μεγέθη που αναφέρονται είναι εντυπωσιακά: η απευθείας συνεισφορά στην οικονομική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 77 δισ. λίρες και ανεβαίνει στα 200 δισ. αν συμπεριλάβουμε τα έμμεσα κόστη. Σχεδόν 4 εκατ. θέσεις εργασίας (4% του ανθρώπινου δυναμικού) υποστηρίζονται από τις σχετικές βιομηχανίες στην ευρύτερη οικονομία, με το μέσο εργαζόμενο σε αυτές να έχει διπλάσια συνεισφορά στην παραγωγή από τον εργαζόμενο στις υπόλοιπες βιομηχανίες (8.5% του ΑΕΠ). Σε ό,τι αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, οι βιομηχανίες αυτές εξάγουν αγαθά συνολικής αξίας 100 δισ. ετησίως, οι εξαγωγές τους αποτελούν το 26% του τζίρου, με το μέσο όρο όλων των βιομηχανιών να είναι στο 13%, ενώ η διαφορά στο εμπορικό ισοζύγιο του τομέα κυμαίνεται κάθε χρόνο γύρω στα 30 δισ. υπέρ των εξαγωγών.