Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αναζήτηση απόψεων για τις ευκαιρίες και τα προβλήματα του ψηφιακού κινηματογράφουΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσιο διάλογο εκπροσώπων του χώρου της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων της ΕΕ για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η «ψηφιακή επανάσταση» στον κινηματογραφικό κλάδο στην ΕΕ. Ο ψηφιακός κινηματογράφος μπορεί να καταστήσει φθηνότερη και περισσότερο ευέλικτη τη διανομή ταινιών, επιτρέποντας τη διακίνηση περισσότερων ευρωπαϊκών φιλμ. Η «ψηφιοποίηση», ωστόσο, απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών κινηματογράφων θα απειλούνταν με κλείσιμο λόγω του υψηλού κόστους του ψηφιακού εξοπλισμού - εκτός αν αναπτυχθούν, άμεσα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και βιώσιμα προγράμματα δημόσιας στήριξης. Οι απόψεις του επαγγελματικού χώρου του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων καθώς και των εθνικών κινηματογραφικών γραφείων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, οι οποίες θα εκφραστούν κατά τον δίμηνης διάρκειας διάλογο που εγκαινίασε σήμερα η Επιτροπή, θα αποτελέσουν τη βάση ανακοίνωσης που θα εκδοθεί στις αρχές του επομένου έτους, στην οποία θα σκιαγραφείται η πολιτική της Επιτροπής για τον ψηφιακό κινηματογράφο.

«Η ψηφιακή επανάσταση πραγματοποιείται τώρα και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος γι' αυτήν!» δήλωσε η Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. «Η σύγκλιση του παραδοσιακού περιεχομένου και της ψηφιακής τεχνολογίας αλλάζει ριζικά τον τρόπο παραγωγής, διανομής και θέασης των ταινιών. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και νέες καταναλωτικές υπηρεσίες - εφόσον βεβαίως δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο προώθησης της διαδικασίας αυτής. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή επιθυμεί να συζητήσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους σε σχέση με την ψηφιοποίηση, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας για τον μέλλον του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.»

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε σχετικά: «Ο δημόσιος διάλογος όσον αφορά τον αντίκτυπο του ψηφιακού κινηματογράφου στην Ευρώπη έπρεπε να είχε αρχίσει προ πολλού. Θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις και ενδεχομένως κρατικές ενισχύσεις για την ψηφιοποίηση. Είναι ανάγκη, επομένως, να κατανοήσουμε επαρκώς τη δυναμική του τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία θα αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων του κινηματογραφικού κλάδου και, σε τελική ανάλυση, των καταναλωτών.»

Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους κινηματογραφιστές. Νέες κάμερες και διαμορφώσεις διευκολύνουν την παραγωγή ταινιών. Χρησιμοποιούνται και άλλα ψηφιακά μέσα για την παραγωγή εντυπωσιακών ειδικών εφέ και τρισδιάστατων ταινιών. Η διανομή κόπιας ψηφιακού φιλμ μπορεί να είναι δέκα φορές φθηνότερη απ' ό,τι η διανομή μιας παραδοσιακής κόπιας των 35 mm· επομένως, ο ψηφιακός κινηματογράφος θα μπορούσε να διευκολύνει τη θέαση ευρωπαϊκών ταινιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, το κόστος του ψηφιακού εξοπλισμού προβολής ενδέχεται να υπερβαίνει τις δυνατότητες πολλών ευρωπαϊκών κινηματογράφων· το 31% περίπου των ευρωπαϊκών κινηματογράφων διαθέτουν μια μόνο οθόνη και μόνο το 10% των κινηματογράφων είναι συγκροτήματα αιθουσών προβολής.

Στο διάλογο που εγκαινιάσθηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εντοπίσει τις επιπτώσεις του ψηφιακού κινηματογράφου στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό κλάδο και ειδικότερα στις 30.000 αίθουσες προβολής της Ευρώπης. Καλεί τους αιθουσάρχες, τους διανομείς, τα εθνικά κινηματογραφικά γραφεία, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς κινηματογραφικούς οργανισμούς, να ανταλλάξουν τις απόψεις τους.

Σήμερα οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρωτοπορία του ψηφιακού κινηματογράφου. Ένα ψηφιακό πρωτότυπο είναι ήδη διαθέσιμο στο 90% όλων των νέων ταινιών που παράγονται στις ΗΠΑ, ενώ στη Γαλλία (τον μεγαλύτερο παραγωγό ταινιών της ΕΕ), λιγότερο από το μισό των εν λόγω ταινιών διατίθενται σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το μοντέλο VPF (Virtual Print Fee/τέλος εικονικής κόπιας), όπου τρίτοι συλλέγουν μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τους διανομείς ταινιών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ψηφιακού εξοπλισμού. Στην Ευρώπη, μόνο 2428 οθόνες έχουν, μέχρι στιγμής, υποστεί τις αναγκαίες εργασίες για να είναι σε θέση να προβάλλουν ψηφιακές ταινίες. Σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου 12.000 αίθουσες έχουν εφοδιαστεί με ψηφιακό εξοπλισμό, επί συνόλου 110.000 περίπου παγκοσμίως. Μέχρι το 2012, υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των κινηματογράφων ανά τον κόσμο θα έχει προβεί στον αναγκαίο μετασχηματισμό.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εξετάζουν το ενδεχόμενο επιδότησης της μετάβασης στον ψηφιακό κινηματογράφο. Η Ιταλία κοινοποίησε ήδη καθεστώς κρατικής ενίσχυσης, για το οποίο έχει ξεκινήσει δημόσιος διάλογος (IP/09/1181). Άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας) προγραμματίζουν ή ολοκληρώνουν τα εθνικά τους προγράμματα στήριξης, πλην όμως οι περισσότερες «αίθουσες τέχνης» (αυτές οι οποίες προβάλλουν ανεξάρτητες ευρωπαϊκές ταινίες, όπως είναι τα μέλη του δικτύου Europa Cinemas που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα MEDIA) δεν έχουν τύχει, προς το παρόν, ούτε δημόσιας, ούτε ιδιωτικής χρηματοδότησης για να ψηφιοποιηθούν.

Πέραν των προβλημάτων του κλάδου των ταινιών και του κινηματογράφου της Ευρώπης, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανάλυση σχετική με τον ψηφιακό κινηματογράφο και σκιαγράφησε την πολιτική της στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων. Η ανάλυση και οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2009, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να καταρτίσει ανακοίνωση σχετικά με τις «ευκαιρίες και προβλήματα για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή» το 2010.

Ιστορικό

Ο δημόσιος διάλογος προέκυψε από τις συζητήσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων που συνεστήθη από την Επιτροπή την άνοιξη του 2008 για να εξετάσει τις σοβούσες απειλές για την ποικιλότητα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και την ανάγκη εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Στην Ευρώπη, το υφιστάμενο πρόγραμμα MEDIA 2007 θα χρηματοδοτήσει τη βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων της Ευρώπης με 755 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2007-2013, βοηθώντας τους ευρωπαίους επαγγελματίες του κλάδου να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και να αναπτύσσουν, να διανέμουν και να προάγουν τα έργα τους ανά την Ευρώπη (IP/07/169).

Το πρόγραμμα MEDIA έχει προσαρμοστεί σε συνεχή βάση από το 1991 προκειμένου να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων. Πιο πρόσφατα έχουν ενταχθεί ομαλά νέες τεχνολογίες στο πρόγραμμα, από την εκπαίδευση μέχρι την επίδειξη. Μια από τις εκπαιδευτικές συνιστώσες που υποστηρίζει το MEDIA είναι αφιερωμένη στις ψηφιακές τεχνολογίες παραγωγής, διανομής ή επίδειξης. Έχουν επίσης δρομολογηθεί αρκετά πρότυπα σχέδια, έχουν κριθεί επιλέξιμα επί σειράν ετών τα έξοδα ψηφιοποίησης για τη διανομή ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων και συνεστήθη με το Europa Cinemas ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης για τις ψηφιακές προβολές ευρωπαϊκών ταινιών.