Η EE και η βιομηχανία επενδύουν 3,2 δισ. ευρώ για μια φιλικότερη προς το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστική οικονομία του αύριοΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βιομηχανία ανακοίνωσαν σήμερα τον πρώτο γύρο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον τομέα της έρευνας, εισφέροντας 268 εκατ. ευρώ σε τρεις καίριους τομείς της αγοράς, προκειμένου να τονώσουν την οικονομική ανάκαμψη και να την καταστήσουν περισσότερο βιώσιμη και βασισμένη στη γνώση. 3,2 δισ. ευρώ διατέθηκαν για ευρωπαϊκές συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι συνεργασίες αυτές μεταξύ της Επιτροπής και της βιομηχανίας θα τονώσουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα μειώσουν την υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση των ευρωπαϊκών κτιρίων στην οποία οφείλεται το ένα τρίτο των εκπομπών CO 2 στην ΕΕ και θα αναπτύξουν νέες και βιώσιμες μορφές οδικών μεταφορών. Οι τρεις σχεδιαζόμενες συμπράξεις εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο της Επιτροπής για την Ανάκαμψη της Οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008 και αποβλέπει στην προώθηση της σύγκλισης του δημοσίου συμφέροντος και της προσήλωσης της βιομηχανίας στην έρευνα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την επιστήμη και την έρευνα, κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Αναγνωρίζεται πλέον ότι η επένδυση στην Ε&Α δεν είναι πολυτέλεια για περιόδους ευημερίας αλλά αντίθετα μια ανάγκη σε χαλεπούς καιρούς. Εάν η Ευρώπη κάνει σήμερα «έξυπνες» επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, αυτό θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και βιώσιμη ανάπτυξη αύριο. Μέσω των καινοτόμων αυτών συμπράξεων, η Επιτροπή και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους για τονώσουν την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και να δώσουν ηγετική θέση στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Η έγκαιρη προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αποδεικνύει επίσης την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε ταχέως από κοινού στα αιτήματα αναφορικά με την έρευνα που διατυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας.»

Η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, δήλωσε: Οι από κοινού επενδύσεις από την Επιτροπή και τη βιομηχανία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς μια Ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η επίτευξη αριστείας στην έρευνα και ο συνδυασμός των προσπαθειών είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να αναδυθεί η Ευρώπη μέσα από την κρίση ως μια ισχυρή, περισσότερο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική κοινωνία. Η έρευνα στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών μπορεί να παίξει ιδιαίτερα χρήσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των εργαλείων που θα βοηθήσουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και την οικολογική στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας.»

«Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να βρουν αποτελεσματική εφαρμογή στη βιομηχανία, ώστε η Ευρώπη να κατορθώσει να αποκτήσει οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βασισμένη στη γνώση. Οι ΣΔΙΤ δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει τη βιομηχανία να επενδύσει κρίσιμη μάζα πόρων σε μακροπρόθεσμη έρευνα, ακόμα και στην παρούσα φάση της κρίσης στην οποία η βιομηχανία μπαίνει στον πειρασμό βραχυπρόθεσμων σχεδιασμών», δήλωσαν ο κ. Massimo Matucci, εξ ονόματος της ΣΔΙΤ «εργοστάσια του μέλλοντος», ο κ. Juan Manuel Mieres, εκπροσωπώντας τη ΣΔΙΤ «ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια» και ο . Günter Lugert για τη ΣΔΙΤ «πράσινα αυτοκίνητα».

Σήμερα, συγκεντρώθηκαν άνω των 800 εκπροσώπων από την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την έρευνα για την εξαγγελία της πρώτης δέσμης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που θα ξεκινήσουν επίσημα στις 30 Ιουλίου, για σχέδια που θα υλοποιηθούν έως τα μέσα του 2010. Θα διοχετευτούν 268 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση έρευνας, προκειμένου να αναπτυχθούν για παράδειγμα: 

  • καινοτόμες τεχνολογίες μεταποίησης, υλικά και διεργασίες για μεγαλύτερη παραγωγή, με παράλληλη κατανάλωση λιγότερων υλών, λιγότερης ενέργειας και παραγωγή λιγότερων αποβλήτων·
  • κτίρια με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, όπου συμπεριλαμβάνονται νέες κατασκευές και μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων ώστε να καταστούν φιλικά προς το περιβάλλον, νέα υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές·
  • περισσότερο οικολογικά αυτοκίνητα και ευφυέστερα συστήματα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης των οδικών και αστικών μεταφορών και της έρευνας σε υβριδικές τεχνολογίες.

Πλαίσιο

Από το 2010 έως το 2013 θα διατεθούν συνολικά 3,2 δισ. ευρώ για έρευνα μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το ήμισυ των κεφαλαίων θα προέρχεται από τη βιομηχανία και το υπόλοιπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 7 ου προγράμματος πλαισίου για Ε&Α. Οι πρώτες διαθεματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι μέρος τριών ΣΔΙΤ: 

  • Εργοστάσια του μέλλοντος (1,2 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία υπέρ των κατασκευαστών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν στην παγκόσμια ανταγωνιστική πίεση με τη βελτίωση των γνώσεών τους και τη χρήση των τεχνολογιών του μέλλοντος.
  • Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (1 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία για την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και υλικών σε ευρωπαϊκά κτίρια.

  • Πράσινα αυτοκίνητα (1 δισ. Ευρώ) - Πρωτοβουλία που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων και μη ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, στην ασφάλεια και στη κυκλοφοριακή ροή στον τομέα του αυτοκινήτου. Η στροφή σε οικολογικά αυτοκίνητα είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι στόχοι για τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών.