ΚΑΠΕ: Δωρεάν μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας και θερμικών ηλιακώνΠηγή

Enterprise Europe Network - Hellas


Μελέτη σκοπιμότητας σε επιλεγμένη επιχείρηση πρόκειται να διενεργήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του έργου "ΒioSolESCo" (Biomass Solar Thermal Energy Service Companies), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της αγοράς των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών με έμφαση στις μεγάλες εγκαταστάσεις Βιομάζας και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ). Οι ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ, που ήδη λειτουργούν με επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως στην Αυστρία, στη Γερμανία και στη Φιλανδία, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην εξοικονόμηση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν από τον αρχικό σχεδιασμό και τη μελέτη μέχρι και τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται οι ΕΕΥ προέρχονται κυρίως από τον τριτογενή και βιομηχανικό χώρο και έχουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Οι ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ χρηματοδοτούν και εγκαθιστούν στον χώρο της επιχείρησης ένα σύστημα παραγωγής θερμότητας από βιομάζα ή/και θερμικά ηλιακά, προσαρμοσμένο στις ενεργειακές απαιτήσεις της (σε ζεστό νερό, θέρμανση χώρου, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και ενδεχόμενα σε ψύξη). Στη συνέχεια η επιχείρηση αγοράζει την παραγόμενη θερμική ενέργεια (ή/και ηλεκτρική) σε ανταγωνιστική τιμή, υποκαθιστώντας (ανάλογα με την περίπτωση) πετρέλαιο, ηλεκτρισμό κ.λπ.

Το ΚΑΠΕ θα εκπονήσει δωρεάν 2-3 προμελέτες σκοπιμότητας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με σκοπό να επιλεγεί το προσφορότερο έργο για το οποίο θα εκπονηθεί λεπτομερής μελέτη, έτοιμη για εφαρμογή από δυνητικές εταιρείες ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (ιδιωτικές, δημόσιες και της τοπικής αυτοδιοίκησης) του τριτογενούς τομέα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, τηλεθέρμανση κ.λπ.), με αυξημένη ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης), με κόστος θερμικής ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ ετησίως και με σχετικά σταθερή κατανάλωση στη διάρκεια του έτους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο έργο μέχρι τις 28/2/2010.

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση είναι πολλαπλά: αποφυγή κόστους αρχικής επένδυσης, αποφυγή εμπλοκής στα έξοδα και την ευθύνη συντήρησης, αγορά της παραγόμενης ενέργειας σε ανταγωνιστική τιμή (ήτοι, κέρδος με την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος), Χρήση ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος βιομάζας ή/και ηλιακής ενέργειας (η βέλτιστη λειτουργία του αποτελεί κοινό συμφέρον για την επιχείρηση και την ΕΕΥ), δυνατότητα απόκτησης της κυριότητας της εγκατάστασης μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος και ενίσχυση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλεγούν δεν θα έχουν καμία δέσμευση πέραν της συνεργασίας τους με το προσωπικό του ΚΑΠΕ και της παροχής όλων των απαραίτητων στοιχείων - καταναλώσεις, τεχνικές πληροφορίες, κ.λπ. - για την εκπόνηση των μελετών (τα στοιχεία θα τηρηθούν εμπιστευτικά). Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις θα έρθουν σε επαφή με δυνητικές εταιρείες ΕΕΥ-ΒΙΟ-ΘΗΣ με σκοπό την σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση των μελετών. Το ΚΑΠΕ από την πλευρά του θα υποστηρίξει όλη τη διαδικασία, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο προς τις δύο πλευρές.

Οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση των συμφωνιών θα τύχουν προβολής μέσω των δράσεων διάδοσης του έργου (ιστοσελίδα, ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου, κ.λπ.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ: κος. Μαρκογιαννάκης, κα. Γιακουμή, e - mail: gmarko@cres.gr, agiak@cres.gr.