Κλιματικό Πρωτάθλημα Ευρωπαίων Πολιτών για 10.000 νοικοκυριά στην ΕυρώπηΠηγή

WWF Greece


Η co2online είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνεργάζεται με το Γερμανικό υπουργείο Περιβάλλοντος, προωθώντας την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με τη μείωση των αερίων ρύπων στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η co2online ξεκίνησε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τον τίτλο «Κλιματικό Πρωτάθλημα Ευρωπαίων Πολιτών» (European Citizens Climate Cup - ECCC) – η εκστρατεία αυτή απευθύνεται σε νοικοκυριά στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ελλάδα και φυσικά τη Γερμανία, και στοχεύει στο να αποδείξει ότι μεγάλοι αριθμοί πολιτών μπορούν να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τους αέριους ρύπους, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Σε αντιστοιχία με τα αθλητικά πρωταθλήματα, το ECCC βάζει μπροστά την ομαδικότητα και την «εθνική υπερηφάνεια» σαν παράγοντες κινητοποίησης των πολιτών. Σε μια περίοδο ενός έτους, οι «εθνικές ομάδες» νοικοκυριών θα διαγωνιστούν για τον τίτλο του «Κλιματικού Πρωταθλήματος», με τη νικήτρια ομάδα να ανακηρύσσεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική εξοικονόμηση στη θέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, το νοικοκυριό με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τα πιο πειστικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας θα κερδίσει τον τίτλο του «Εξοικονομητή ενέργειας της χρονιάς» (Energy Saver of the Year).

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου και μπορούν να συμμετάσχουν και τα 74 εκατομμύρια νοικοκυριών στις χώρες που συμμετέχουν. Τα νοικοκυριά αυτά θα μετρήσουν την κατανάλωση με βάση τους μετρητές και τους λογαριασμούς και θα την εισάγουν σε ένα δικτυακό σύστημα στη διεύθυνση http://www.theclimatecup.eu Εκεί, εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων, θα γίνεται και η επεξεργασία και αποτίμησή τους, ειδικά σε βάθος χρόνου ώστε να μετρούνται και οι τάσεις στη μείωση της κατανάλωσης. Ο δικτυακός αυτός τόπος χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης iESA για να εκτιμήσει τη μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και με βάση αυτό, τη θέση των ομάδων στο πρωτάθλημα.

Για την Ελλάδα, υπεύθυνος οργανισμός είναι το Ελληνικό παράρτημα της WWF.