Οι δημοσιεύσεις και η αλληλογραφία του Einstein διαθέσιμες ελεύθερα από το Πανεπιστήμιο PrincetonΠηγή

Princeton University Press


Ο εκδοτικός οίκος του Πανεπιστημίου Princeton διαθέτει ελεύθερα τα έργα του Albert Einstein σε μια συλλογή που αποτελείται από πάνω από 30.000 ξεχωριστά αρχεία. Στο δικτυακό τόπο της συλλογής The Digital Einstein Papers περιλαμβάνονται 13 τόμοι που περιλαμβάνουν τις εργασίες και την αλληλογραφία του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι και το 1923. Τα έργα παρουσιάζονται στην πρωτότυπη γλώσσα με πλήρη σχολιασμό στα Αγγλικά και Αγγλική μετάφραση στα περισσότερα κείμενα. Ο δικτυακός τόπος, που προσφέρει πρόσβαση και σε σαρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων εργασιών (7.000 σελίδες από 2.900 αρχεία) θα εμπλουτίζεται συνέχεια με επόμενα έργα καθώς αυτά ψηφιοποιούνται.