Οι ...παρέες αποτρέπουν τους Έλληνες από τη μετανάστευση για δουλειάΠηγή

Ευρωβαρόμετρο


Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πάνω σε ζητήματα μετακίνησης των πολιτών για εργασία, οι Έλληνες εμφανίζουν σημαντική μεταστροφή υπέρ αυτής της ιδέας. Πιο συγκεκριμένα, 56% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε σύγκριση με μόλις 40% που ήταν οι θετικές απαντήσεις στην αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη το 2005. Συνολικά, οι Ευρωπαίοι είναι εξίσου θετικοί (ποσοστό 60%), με το ποσοστό να παρουσιάζει σχεδόν σταθερή τιμή σε σχέση με την έρευνα του 2005. Σε ό,τι αφορά την προσωπική τους προοπτική πάντως, οι Έλληνες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο δύσπιστους στην ΕΕ-27, αφού μόλις το 8% απάντησε ότι θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να εργαστεί στο εξωτερικό στο εγγύς μέλλον, με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 17% και το ποσοστό των Δανών στο 51%. Πάντως το ποσοστό αυτό μεγαλώνει σημαντικά στην προοπτική της εσωτερικής μετακίνησης, αφού το 38% των Ελλήνων (από 67% το 2005) το αντιμετωπίζει θετικά (ΕΕ-27: 48%). Σημαντικός παράγοντας που αποθαρρύνει τους Έλληνες από το να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό είναι η απόσταση από τους φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο (30%).

Αν και η Ελλάδα έχει μεγάλο ιστορικό μετανάστευσης, από τους 1.000 ερωτηθέντες μόνο το 15% απάντησε ότι έχει ζήσει ή εργαστεί στο παρελθόν στο εξωτερικό, με τις Σκανδιναβικές, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κινητικότητας. Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά για την κινητικότητα στην εκπαίδευση (Ελλάδα: 14%, ΕΕ-27: 13) Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα πάντως, το ποσοστό των Σκανδιναβών και των Βρετανών που σπουδάζουν στο εξωτερικό έχει ανέβει κατά 10 μονάδες.