Παρά τις δυσκολίες, το ευρυζωνικό Διαδίκτυο συνεχίζει την ανοδική πορεία τουΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Με περισσότερα από 11 εκατομμύρια νέες γραμμές σταθερών επικοινωνιών κάθε χρόνο, η αφομοίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων στο Διαδίκτυο συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2009 το 24% του πληθυσμού της ΕΕ διέθετε συνδρομητική γραμμή ευρυζωνικής πρόσβασης, έναντι 21,6% τον Ιούλιο του 2008. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις παρουσιάζουν ανοδική δυναμική στην Ευρώπη, με αύξηση 54% από τον Ιανουάριο και με σημερινό ρυθμό διείσδυσης 4,2% ανά 100 πολίτες. Τέλος, αναφέρεται ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη γίνονται ολοένα ταχύτερες. Το 80% των ευρυζωνικών γραμμών στην ΕΕ διαθέτει πλέον ταχύτητα 2 Mbps ή περισσότερο (άρα διαθέτουν δυνατότητα χρήσης εργαλείων του Web 2.0), παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με πέρυσι.

«Παρά την οικονομική επιβράδυνση, η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει πολύ δυναμική αγορά ευρυζωνικών επικοινωνιών. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι η κινητήρια δύναμη για καλύτερες υπηρεσίες, ενώ οι καταναλωτές σήμερα θεωρούν την ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο απαραίτητο μέρος της ζωής τους», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες, κα Viviane Reding. «Το γεγονός αυτό αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αναδυόμενες αγορές ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών είναι στρατηγική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού ψηφιακού προγράμματος δράσης που καταρτίζει τώρα η Επιτροπή. Η γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση με το Διαδίκτυο, είτε μέσω δικτύου οπτικής ίνας, είτε ασύρματα, είναι προϋπόθεση για ισχυρή ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη και για τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές. Έπειτα από τη συμφωνία, στις 5 Νοεμβρίου, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ευνοϊκό στον ανταγωνισμό, για τις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, αναμένω ότι η ώθηση για εγκατάσταση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας θα ενταθεί σε όλα πλέον τα κράτη μέλη. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα διαμορφώσει την επόμενη δεκαετία εξολοκλήρου ψηφιακά».

Από νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή προκύπτει ότι κατά το τελευταίο έτος ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών συνέχισε να αυξάνεται σε όλη την ΕΕ, κατά μέσο όρο 10,7% (από τον Ιούλιο 2008 έως τον Ιούλιο 2009, παρά το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον). Την 1η Ιουλίου 2009 υπήρχαν στην ΕΕ περίπου 120 εκατ. σταθερές ευρυζωνικές γραμμές, από τις οποίες 11,5 εκατ. προστέθηκαν από τον Ιούλιο του 2008 και μετά.

Η Δανία και η Ολλανδία εξακολουθούν να προηγούνται παγκοσμίως στην αφομοίωση της ευρυζωνικής τεχνολογίας, με σχεδόν το 40% του πληθυσμού να διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξής τους επιβραδύνεται όσο προσεγγίζουν τον κορεσμό. Εννέα χώρες της ΕΕ (Δανία 37,3%, Ολλανδία 36,2%, Σουηδία 31,3%, Φινλανδία 30,7%, Λουξεμβούργο 28,8%, Ηνωμένο Βασίλειο 28,4%, Γαλλία 27,7%, Γερμανία 27,5% και τώρα επίσης το Βέλγιο 27,5%) ξεπερνούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το επίπεδο αφομοίωσης της ευρυζωνικής τεχνολογίας φτάνει το 25,8% και επιβραδύνεται, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ από τον Μάιο του 2009. Το Λουξεμβούργο με 18,3% και η και η Πορτογαλία με 11,7% παρουσίασαν ταχύτερη ανάπτυξη το 2009 απ' ό,τι το 2008.

Το μέσο μερίδιο αγοράς των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ παραμένει σταθερό, περίπου στο 45% (το υψηλότερο στην Κύπρο με 80%, στο Λουξεμβούργο και τη Φινλανδία με 67% και το χαμηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο με 27%). Ωστόσο, ο έλεγχος των κατεστημένων φορέων στις ευρυζωνικές αγορές (συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης των γραμμών χονδρικής) παρουσιάζει γενικά μείωση, προς όφελος του ανταγωνισμού στη βασική υποδομή (κυρίως μέσω της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου που επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο). Οι πλήρως αποδεσμοποιημένοι τοπικοί βρόχοι και οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης αντιπροσωπεύουν το 71,4% των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών (DSL), έναντι 65,2% πριν από ένα χρόνο. Η αύξηση του αριθμού των αποδεσμοποιημένων τοπικών βρόχων, αν και μικρότερη απ' ό,τι πέρυσι, εξελίσσεται σε βάρος της μεταπώλησης, ενός τύπου πρόσβασης χαμηλών επενδύσεων των νεοεισερχόμενων, η οποία από το 2008 μειώθηκε, από το 18,2% στο 10,6% των γραμμών DSL. Οι νεοεισερχόμενοι στις τηλεπικοινωνίες φαίνεται ότι έχουν πραγματοποιήσει σταδιακά επενδύσεις και έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής ευρυζωνικής αγοράς .

Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση της Επιτροπής, οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες και καλύτερη ποιότητα ευρυζωνικής σύνδεσης απ' ό,τι ένα χρόνο πριν. Το 80% των ευρυζωνικών γραμμών στην ΕΕ παρέχει ταχύτητα πάνω από 2 Mbps (έναντι 75% πριν από ένα έτος), δηλαδή επαρκεί για παρακολούθηση βίντεο συνεχούς ροής σε απευθείας σύνδεση, ενώ σε ποσοστό πάνω από 15% εξασφαλίζεται ταχύτητα πάνω από 10 Mbps (αύξηση 10% από τον Ιανουάριο του 2009). Οι μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης γενικά παρέχουν στους πελάτες περισσότερες και καλύτερες επιλογές σε χαμηλότερη τιμή ανά μεγαδυφίο.

Όσον αφορά στην τεχνολογία, η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) παραμένει η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ευρώπη, με 94 εκατ. γραμμές. Η οπτική ίνα έως το σπίτι (fiber to the home - FTTH) αυξήθηκε κατά 40% μεταξύ Ιουλίου 2008 και Ιουλίου 2009, επί του παρόντος όμως αντιπροσωπεύει μόλις το 1,75% του συνόλου των γραμμών στην Ευρώπη, καθώς υπάρχει σε λίγες μόνο χώρες: η Λετονία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο γραμμών οπτικής ίνας στον συνολικό αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών, ακολουθούμενη από τη Σουηδία, η οποία έχει το μεγαλύτερο αριθμό γραμμών οπτικής ίνας. Η ευρυζωνική πρόσβαση με τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών (η τυπική κινητή πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω φορητού υπολογιστή) αυξάνεται, ιδιαίτερα στην Αυστρία (13,8%), τη Σουηδία (12,6%), την Πορτογαλία (10,8%) και την Ιρλανδία (8,3%) . Η σημερινή κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην Ευρώπη ανέρχεται σε 4,2%, σημειώνοντας αύξηση 54% από τον Ιανουάριο του 2009.