Σεμινάριο εξειδίκευσης: "Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία"Πηγή

openscience.gr


Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) και τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι, την Αφήγηση και την Τεχνολογία, σε σύνδεση με το 5ο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συνέδριο για Μάθηση Βασιζόμενη σε Ψηφιακά Παιχνίδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011).

Στο σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, ερευνητές εκπαιδευτικής τεχνολογίας και άλλους ενδιαφερόμενους, θα παρουσιαστούν σύγχρονες εξελίξεις για τους τρόπους με τους οποίους μέσα όπως το παιχνίδι (play), η αφήγηση (storytelling), το κινούμενο σχέδιο (animation), στις αναλογικές, ψηφιακές και διαμεσικές (transmedial) μορφές τους, μπορούν να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά πλαίσια και εκπαιδευτικά εργαλεία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Αθήνα, Μασσαλίας 22) και θα διαρθρωθεί στις επόμενες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα παρουσιαστούν από πανεπιστημιακούς διδάσκοντες και έμπειρους ερευνητές:

  • Τετάρτη 19/10/2011, ώρες 09.30-13.00 (4 διδακτικές ώρες με ενδιάμεσο διάλειμμα): παραδοσιακά ομαδικά παιδικά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, μάθηση και εκπαίδευση, μάθηση και ψυχαγωγία σε αναλογικό & ψηφιακό περιβάλλον
  • Τετάρτη 19/10/2011, ώρες 14.00-17.30: το παιχνίδι στην εκπαίδευση των ενηλίκων, εκπαιδ. σειρά κινουμένων σχεδίων & διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, ψηφιακή αφήγηση, μάθηση και εκπαίδευση

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει οποιεσδήποτε 2 (πρωί – απόγευμα) σεμιναριακές ενότητες της επιλογής του. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση
παρακολούθησης και το εκπαιδευτικό υλικό όλων των ενοτήτων, διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή. Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 60 ευρώ και καταβάλλεται μέσω τραπέζης.

Για την εγγραφή στο σεμινάριο και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ, http://www.media.uoa.gr/institute), κα. Πέρσα Ιακωβίδου (Γραμματεία ΕΠΙΕΕ, τηλ. 210 3689413, fax 210 3245246, email piakov@media.uoa.gr), δηλώνοντας τις σεμιναριακές ενότητες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Η εγγραφή οριστικοποιείται με την τραπεζική καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής (ALPHA BANK, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, αριθ. λογαριασμού 101-002101-691702, ΙΒΑΝ GR89 0140 1010 1010 0210 1691 702) και την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης μέσω fax υπ’ όψιν κας. Πέρσας Ιακωβίδου.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας