Συνέντευξη Corinne Lepage: "Να μπορούμε να διαλέξουμε να μην τρώμε μεταλλαγμένα"Πηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους, εφ' όσον εγκριθεί έκθεση επί της πρότασης κανονισμού για τα "μεταλλαγμένα", με εισηγήτρια τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Corinne Lepage, η οποία δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΕΚ: Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας;

CL: "Την πρωτοβουλία της τροποποίησης δεν είχε το Κοινοβούλιο αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενήργησε αντιλαμβανόμενη ότι, υπό την πίεση της κοινής τους γνώμης, πολλά κράτη μέλη δεν επιθυμούν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους. Πρόκειται έτσι για μια μικρή χειρονομία προς όλους τους συμπολίτες μας που είναι αντίθετοι με την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων."

ΕΚ: Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ο κανονισμός σε τι θα αλλάξει την καθημερινή μας ζωή;

CL: "Θα επιτρέψει σε όσα κράτη μέλη το επιθυμούν άρα σε όσα οι πολίτες το επιβάλλουν στις κυβερνήσεις τους, να μην επιτρέψουν την καλλιέργεια τροποποιημένων ειδών. Σήμερα όσα κράτη αντιστέκονται, ιδίως η Αυστρία και η Ουγγαρία το κάνουν κατά παράβασιν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εκείνο που ζητά ο κόσμος είναι να μπορεί να διαλέξει να μην καταναλώνει μεταλλαγμένα. Για να είναι όμως αυτό δυνατό θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των εδαφών στα οποία καλλιεργούνται μεταλλαγμένα από εκείνα στα οποία δεν καλλιεργούνται και ο νέος κανονισμός θα νομιμοποιήσει ακριβώς αυτό."

ΕΚ: Έχετε, ως εισηγήτρια, κάνει αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

CL: "Ναι έχω προτείνει αλλαγές στην κατεύθυνση της καλύτερης νομικής διασφάλισης τους κανονισμού γιατί το νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε από την Επιτροπή παρουσιάζει νομικά κενά και συγκεκριμένα δεν παρέχει καμία αιτιολόγηση. ΜΕ τη δική μου παρέμβαση εισήχθη πλήρης και συγκεκριμένη αιτιολόγηση που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια τέτοιων ειδών στο έδαφός τους χωρίς να καταργεί το κοινοτικό σύστημα αξιολόγησης της ασφάλειάς τους."