Συνεχίζονται τα προβλήματα πρόσβασης στη διεθνή βιβλιογραφία για τα Ελληνικά ΠανεπιστήμιαΠηγή

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - HEAL Link


Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 των παρακάτω εκδοτών δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, διότι δεν έχει εγκριθεί το ποσό της εθνικής συμμετοχής από τις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα έτη 2013-2014 στους εκδοτικούς οίκους ACM, American Chemical Society, American Physical Society, Cambridge University Press, Emerald, IEEE, Institute of Physics, Kluwer Law, Oxford University Press, TLG και Wilson.

Επίσης για τους παρακάτω εκδότες των οποίων οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 υπεγράφησαν στις 28-12-2013 έχει πληρωθεί μόνο το 50% για το έτος 2013 (το τμήμα της συμμετοχής του ΕΣΠΑ) και εκκρεμεί το υπόλοιπο ποσό που είναι η συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: American Psychological Association, American Institute of Physics, Lippincott Wliliams and Wilkins, Project Muse, Sage, Springer, Taylor and Francis και Wiley.

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης σε αριθμό εκδοτών. Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, εάν δεν εγκριθεί άμεσα ο προϋπολογισμός του 2014 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

O Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Academic Libraries Link) αποτελεί συνεργατικό σχήμα 35 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Μέσω του Heal-Link επιτυγχάνεται πρόσβαση σε 13.631 ηλεκτρονικά περιοδικά, σε βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές ή και πλήρους κειμένου) και σε συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων.