Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα πρωτοπορούν και βραβεύονται από το Υπουργείο ΠαιδείαςΠηγή

Εκπαιδευτήρια Δούκα


Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Θεσμού "Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" απένειμε Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για το έτος 2011 στους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για το έργο "Ο Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία". Στόχος της δράσης του Υπουργείου Παιδείας είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας.

Στην ειδική τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διακρίθηκαν ανάμεσα από 860 συμμετοχές άλλων σχολείων ολόκληρης της χώρας με την καινοτόμο πρόταση που αφορά στην αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου εφαρμόζουν με επιτυχία ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο είναι επηρεασμένο από τις αρχές του «Σχολείου του Μέλλοντος». Μετά από πολυετείς έρευνες και πιλοτικές εφαρμογές, η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται, από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Γυμνασίου, από τον Μαθητικό Υπολογιστή, ένα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο που προσφέρει αναβαθμισμένες και δημιουργικές δυνατότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Μαζί με την αρωγή των εκπαιδευτικών, σε ρόλο συμπαραστάτη και καθοδηγητή στη γνώση, οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και βιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα πιο ευχάριστο, δημιουργικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό περιβάλλον.