Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σε μικρότερη ηλικία, αλλά αγνοούν τους κινδύνους της ιδιωτικής ζωήςΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στην ΕΕ, τα παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών σε ποσοστό 77% και τα παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών σε ποσοστό 38% διαθέτουν λογαριασμό σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, το ένα τέταρτο των παιδιών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa Schueler, VZ, Hi5, Iwiw ή Myvip, δηλώνουν ότι ο λογαριασμός τους είναι «δημόσιος», γεγονός που σημαίνει ότι είναι ορατός στον καθένα, ενώ σε πολλούς λογαριασμούς εμφανίζονται οι διευθύνσεις ή/και οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της επερχόμενης ανασκόπησης, στην οποία θα προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας περί των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ. Η εν λόγω συμφωνία υπεγράφη με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής, όταν οι μεγαλύτερες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συμφώνησαν να εφαρμόσουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαδικτυακή ασφάλεια των ηλικίας κάτω των 18 ετών χρηστών τους. Η διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών αποτελεί σημαντικό σκέλος του Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda) για την Ευρώπη.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, έκανε την εξής δήλωση: "Όλο και περισσότερα παιδιά συμμετέχουν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πολλά δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατευθούν στο Διαδίκτυο. Τα παιδιά αυτά θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο και καθίστανται ευάλωτα σε εκφοβισμούς και συναναστροφές που αποβλέπουν σε σεξουαλική κακοποίηση. Συνεπώς, όλες οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει αμέσως να καταστήσουν τους λογαριασμούς των ανηλίκων αυτόματα προσβάσιμους μόνον στον εγκεκριμένο κατάλογο των επαφών τους και απροσπέλαστους στις μηχανές έρευνας. Επίσης, όσες εταιρείες δεν έχουν υπογράψει τις Αρχές της ΕΕ για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση καλούνται να το πράξουν αμελλητί για να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών μας."

Από την έρευνα μεταξύ 25.000 νέων από 25 ευρωπαϊκές χώρες, την οποία δημοσίευσε σήμερα το δίκτυο EUKidsOnline, προκύπτει ότι ποσοστό 38% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών διαθέτει λογαριασμό σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, το δε ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 70% στις Κάτω Χώρες έως 25% στη Γαλλία. Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι ακόμη δημοφιλέστερες μεταξύ των εφήβων και οι νέοι ηλικίας 13 έως 16 ετών σε ποσοστό 77% δηλώνουν ότι διαθέτουν λογαριασμό.

Ποσοστό 15% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών δηλώνουν ότι έχουν περισσότερες από 100 επαφές με ανώτατο ποσοστό 47%, στην Ουγγαρία. Μεταξύ των παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών, τα παιδιά από το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανότερο να έχουν πάνω από 100 επαφές έναντι των παιδιών από άλλες χώρες.

Πολλά παιδιά έχουν δημόσιους λογαριασμούς ανοικτούς σε κοινή θέα

Το ένα τέταρτο των παιδιών που συνδέονται με υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν λογαριασμό ανοικτό σε κοινή θέα. Το ένα πέμπτο των παιδιών των οποίων ο λογαριασμός είναι δημόσιος δηλώνουν ότι σε αυτό δημοσιεύονται η διεύθυνση ή/και ο αριθμός του τηλεφώνου τους. Σε 15 από 25 χώρες είναι πιθανότερο τα παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών να έχουν δημόσιους λογαριασμούς έναντι των παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών.

Μόλις το 56% των παιδιών ηλικίας 11 έως 12 ετών δηλώνουν ότι γνωρίζουν με ποιο τρόπο αλλάζουν οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας του λογαριασμού τους στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Τα μεγαλύτερα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα, αφού ποσοστό 78% των παιδιών ηλικίας 15 έως 16 ετών δηλώνουν ότι γνωρίζουν πώς να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.

Τι κάνει η Επιτροπή;

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ, την συμφωνία αυτορύθμισης που υπέγραψαν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σειρά μέτρων στις υπηρεσίες τους ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία των ανηλίκων. Στο άμεσο μέλλον, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη σειρά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εφαρμογής των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ από τους εξής υπογράφοντες: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate, SchuelerVZ, Tuenti και Zap. Από την έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα προκύπτει επίσης ότι μερικές από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που είναι δημοφιλείς μεταξύ των νέων στην Ευρώπη δεν έχουν υπογράψει τις Αρχές για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση.

Με δεδομένο ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σε όλο και μικρότερη ηλικία, και το γεγονός ότι περισσότερα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών, η Επιτροπή δρομολόγησε ανασκόπηση των υφιστάμενων συμφωνιών αυτορύθμισης του κλάδου στον τομέα αυτό. Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, οι κατασκευαστές κινητών συσκευών και αναλογίων παιχνιδιών, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι πάροχοι κινητών εφαρμογών και περιεχομένου, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι ερευνητές και οι οργανώσεις για τα παιδιά θα κληθούν να συμμετάσχουν στο βάθρο συλλογικής εργασίας. Ο σχετικός διάλογος θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των Αρχών για ασφαλέστερη κοινωνική δικτύωση στην ΕΕ και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών από νεαρούς εφήβους και παιδιά.