Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: χαμηλή δημόσια δαπάνη, αλλά υψηλή Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε Ελλάδα και ΚύπροΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, openscience.gr


Αν και η Σουηδία είναι ανάμεσα στους κορυφαίους σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, η ΕΕ συνολικά υστερεί σε σχέση με την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α.: νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις στην ΕΕ επενδύουν μόλις το 6.6% της συνολικής συνεισφοράς τους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ η Ιαπωνία το 9.1% και οι Η.Π.Α. το 7.9%.

Τα στατιστικά της έρευνας Digital Scorecard δείχνουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από την πρωτοβουλία Digital Agenda, δηλαδή να φτάσει η δημόσια δαπάνη για ΤΠΕ στα 11 δισ. € ετησίως μέχρι το 2020. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη για τη Digital Agenda, Neelie Kroes, αναφέρει ότι «η δημόσια δαπάνη στην ψηφιακή έρευνα και ανάπτυξη βρίσκεται πίσω από πολλές από τις θαυμάσιες τεχνολογίες που θεωρούμε σαν δεδομένες. Η βοήθεια στους ερευνητές για να αναπτύξουν τις καλύτερες ιδέες τους μεταφράζεται σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και θέσεις εργασίας. Μέσα στα επόμενα επτά χρόνια, μέσω του προγράμματος Horizon 2020 θα επενδύσουμε περισσότερα από 13 δις. € στις ΤΠΕ. Ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να δυναμώσουν τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας για το μέλλον.»

Ηγέτες στην έρευνα στην ΕΕ

Στη συνολική δημόσια χρηματοδότης, η Γερμανία προηγείται με 1.2 δισ. € ετησίως για ΤΠΕ, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (700 Μ€, 11€ ανά άτομο), την Ισπανία (600 Μ€ - 13€ ανά άτομο) και τη Σουηδία (550 Μ€). Η Σουηδία είναι και η κορυφαία χώρα στην ΕΕ στη δαπάνη ανά άτομο (58€), ενώ δαπανά περισσότερα από την Ιταλία (520Μ€), η οποία έχει εξαπλάσιο πληθυσμό.

Σε ό,τι αφορά στη σύγκριση με τις συνολικές δαπάνες, η Σουηδία και το Βέλγιο επενδύουν το μεγαλύτερο ποσοστό (15% και 11% αντίστοιχα), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει το 16% του προϋπολογισμού που αφορά την έρευνα. Από αυτό το ποσό, Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ερευνητές στη Γερμανία λαμβάνουν 1.6 δισ. €, στο Η.Β. 1 δισ., στην Ιταλία 800Μ€, τη Γαλλία 700Μ€ και την Ισπανία 600Μ€, φτάνοντας συνολικά στο 60% της χρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013.

Αν λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος του τομέα ΤΠΕ ανά χώρα, η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στην κορυφή, λόγω του μικρού μεγέθους του και της σχετικά μεγάλης χρηματοδότησης από την ΕΕ (24Μ€ και 339Μ€). Σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες (e-skills) πάντως, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, μπροστά μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ η Κύπρος είναι αμέσως πάνω από την Ελλάδα. Η έρευνα εξετάζει το ποσοστό των εργαζομένων που διαθέτουν επαρκείς, ανεπαρκείς ή και καθόλου ψηφιακές δεξιότητες: ο μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 39% στην κατηγορία «ανεπαρκείς» και 14% για «καθόλου», ενώ στην Ελλάδα οι αριθμοί είναι αντίστοιχα 55% και 29% και στην Κύπρο 57% και 28%.