Το Α.Π.Θ. στο NΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και ΠολιτισμούΠηγή

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ


Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού: η εκδήλωση, που οργανώνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ., θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Ιανουαρίου 2013 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ. Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που δίνουν μια νέα προοπτική στην οικονομία και τη ζωή των συμπολιτών μας, τις εκπαιδευτικές κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην πόλη, τις πολυάριθμες δραστηριότητες για το κοινό της πόλης, καθώς και τις νέες δομές του που στοχεύουν στην αποκατάσταση των αποφοίτων και την αναβάθμιση του Ιδρύματος.

Μέσα από τις 64 συμμετοχές που αφορούν σε προϊόντα εφαρμοσμένων μελετών, προβάλλεται μέρος της καινοτομικής ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών και των ομάδων του Α.Π.Θ. οι οποίες έχουν δυνατότητες εφαρμογής. Παράλληλα με την προβολή των πολιτιστικών, κοινωνικών και γενικότερα των νέων δράσεων του ιδρύματος επιδιώκεται η προσέγγιση της πόλης με το Ίδρυμα για τη ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας του με τους φορείς της περιοχής. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες/παρουσιάσεις των ερευνητικών επιτευγμάτων.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα «προϊόντα» αφορούν τομείς όπως Νέα Υλικά - Προηγμένες Τεχνολογίες, Ιατρική - Κτηνιατρική, Αρχαιολογία - Πολιτισμός, Αγροτική Ανάπτυξη - Τρόφιμα, Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική, Περιβάλλον - Ενέργεια, Εκπαίδευση - Γλωσσομάθεια και Students Corner. Επίσης, στην ενότητα «Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης» τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διασκεδαστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που συνδέουν τη φυσική με την καθημερινότητα. Παράλληλα, θα γίνει ημερίδα για το ερευνητικό την έρευνα και παρουσίαση των στόχων του νέου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου “"HORIZON 2020: Tο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020" και θα ακολουθήσει συζήτηση για την ερευνητική προοπτική του Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου
10:00 - 11:15 Εκπαίδευση & Γλωσσομάθεια
11:15 - 13:00 Νέα Υλικά & Προηγμένες Τεχνολογίες
13:00 - 14:15 Ιατρική και Κτηνιατρική
17:00 - 19:00 Περιβάλλον & Ενέργεια
19:00 - 21:00 Εγκαίνια Έκθεσης

Σάββατο 19 Ιανουαρίου
10:00 - 13:00 Ημερίδα: Ο σχεδιασμός ερευνητικών δομών ενόψει του HORIZON 2020 και η ερευνητική πολιτική του ΑΠΘ
13:00 - 13:30 Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας
13:00 - 14:30 Τηλεπικοινωνίες & Πληροφορική

Κυριακή 20 Ιανουαρίου
11:00 - 11:45 Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα
12:00 - 13:00 Αρχαιολογία & Πολιτισμός
13:00 - 13:30 Student's Corner
11:00 - 13:00 Συζήτηση Αναρτημένων Ανακοινώσεων

Την Παρασκευή 18/1 θα παρουσιαστεί η δράση «Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης» από την ομάδα Physics Partizani ΑΠΘ, όπου τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διασκεδαστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες,