Το διάστημα κοστίζει αλλά η επένδυση αξίζειΠηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Το πρόγραμμα Galileo πρέπει να αποκτήσει επαρκή, μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση το δε σύστημα γεωεπισκόπησης GMES πρέπει να χρηματοδοτηθεί και αυτό από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Ιταλού ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Aldo Patriciello, που συζητά και ψηφίζει η ολομέλεια του ΕΚ στις 19 Ιανουαρίου. Σκοπός της ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα είναι η στήριξη της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου της Ευρώπης, με τόνωση της βιομηχανικής έρευνας και καινοτομίας καθώς και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. "Ο τομέας του διαστήματος έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί 31.000 άτομα υψηλού επιπέδου, σημειώνει ο εισηγητής, Aldo Patriciello, τονίζοντας την "κρίσιμη σημασία του τομέα για τη γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας μας".

Galileo: ζήτημα ανεξαρτησίας για την Ευρώπη
Οι δύο μεγάλες προτεραιότητες της ΕΕ για τα του διαστήματος είναι το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και το δορυφορικό σύστημα γεωεπισκόπησης GMES (Global Monitoring for Environment and Security) όμως δράσεις αναπτύσσονται σε κάθε τομέα, όπως στην προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και, φυσικά, την εξερεύνηση του διαστήματος.

Το Galileo, το πρώτο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που έχει σχεδιασθεί ειδικά για χρήση μη στρατιωτικού χαρακτήρα θα αποτελέσει την εναλλακτική λύση στην απόλυτη κυριαρχία του, κατά βάσιν στρατιωτικού, αμερικανικού GPS με το οποίο θα είναι όμως απόλυτα συμβατό, όπως θα είναι συμβατό και με το ρωσικό αντίστοιχο Glonass. Το Galileo "μπορεί να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας, εκείνο της ραδιοπλοήγησης που υπολογίζεται ότι συμβάλλει κατά περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της ΕΕ". Αν το σύστημα εισέλθει σε λειτουργία εντός λογικού χρονικού πλαισίου, επισημαίνει ο Ιταλός Ευρωβουλευτής τότε η απόσβεση είναι δεδομένη. Ωστόσο αν το σύστημα δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως τότε ίσως χαθεί η ευκαιρία, εξ' ου και η έκκληση του Patriciello για επιτάχυνση των εργασιών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

GMES: χωρίς χρηματοδότηση η επένδυση είναι άχρηστη
Μέχρι σήμερα το σύστημα GMES χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει ότι μετά το 2013 τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν απευθείας τη χρηματοδότησή του και αυτό, φοβάται η εισηγητής ίσως σημάνει και το τέλος του προγράμματος.. "Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εντάξει το σύστημα στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης 2014-2020 γιατί η απουσία αξιόπιστης και επαρκούς χρηματοδότησης θα ακυρώσει όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο σύστημα.