Το Πανεπιστήμιο του Urbino προσφέρει πιστωτικές μονάδες σε όσους ολοκληρώσουν τα μαθήματα του Code.orgΠηγή

Πανεπιστήμιο Urbino


Το Πανεπιστήμιο του Urbino στην Ιταλία ανταμείβει με μια πιστωτική μονάδα τους νέους φοιτητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-16 και έχουν το πιστοποιητικό από το code.org με υπογραφή των δασκάλων τους. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν έγκαιρα οι δεξιότητες που σχετίζονται με την αλγοριθμική σκέψη στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προτείνει και το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας.

Το Πανεπιστήμιο του Urbino συνεργάζεται με τα σχολεία για να παρέχει ευκαιρίες για μάθηση βασισμένες σε παιγνιώδεις και βιωματικές μεθόδους, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες όπως η Computer Science Education Week και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Europe Code Week) και ξεκινώντας την πρωτοβουλία Code’s Cool. Με το συντονισμό του Alessandro Bogliolo, Ιταλού πρεσβευτή της EU Code Week, το Πανεπιστήμιο προσφέρει τώρα κι ένα MOOC για την υποστήριξη των δασκάλων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του code.org.

Η εισαγωγική σειρά ασκήσεων του code.org καλύπτει περίπου 20 ώρες δραστηριοτήτων για την εισαγωγή στις βασικές αρχές του προγραμματισμού, στην αλγοριθμική σκέψη και στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Το MOOC συμπληρώνει αυτές τις δραστηριότητες δείχνοντας πώς αυτές οι έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν εφαρμογές για κινητές συσκευές. Οι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν μια εικονική τάξη, παρακολουθώντας την πρόοδο των μαθητών και πιστοποιώντας τις επιδόσεις τους. Η τελική πιστοποίηση αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Urbino όταν οι μαθητές εγγραφούν στο σχετικό πρόγραμμα σπουδών – αυτό ισχύει και για όσους έχουν ήδη τελειώσει το σχολείο, αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν το MOOC και το πρόγραμμα σπουδών από απόσταση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.