Το CERN ανοίγει τις πόρτες του στους φοιτητές για καλοκαιρινή εργασίαΠηγή

openscience.gr


Το μαθητικό πρόγραμμα openlab δέχεται αιτήσεις από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες στην επιστήμη υπολογιστών και τη φυσική, για να εργαστούν δύο μήνες (στο διάστημα Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2012) στο CERN και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες και λογισμικό αιχμής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του προγράμματος στο CERN. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο www.cern.ch/jobs, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές τους, καθώς και μια επιστολή που να αναφέρει τους τομείς που τους ενδιαφέρουν για εργασία. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε φοιτητές και καθηγητές μέχρι τις αρχές Μαΐου. Το CERN προσφέρει 5000 ελβ. φράγκα για τη διαμονή και το ταξίδι των φοιτητών.

Ανάμεσα στα θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένα φοιτητής στο πρόγραμμα openlab είναι η χρήση του perf (Linux performance monitoring interface), ο έλεγχος κλιμάκωσης στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένων επεξεργαστών, συστήματα ελέγχου και υπολογιστική νέφους (cloud computing), ανάλυση ακεραιότητας και επισκόπηση εξυπηρετητών δίσκων, ανάλυση επιδόσεων μιας εγγενούς βάσης δεδομένων αντικειμένων και η διαχείριση και προσαρμογή δοκιμών σε περιβάλλον πλέγματος (grid). Στο τέλος της διαμονής, ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει μια αναφορά σχετικά με την εργασία του στο πρόγραμμα.