Υποτροφίες Google για φοιτητές Επιστημών Η/Υ με αναπηρίεςΠηγή

newsedu.gr


Η Google ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές Επιστημών Η/Υ με αναπηρίες. Η υποτροφία χορηγεί το ποσό των €7,000 σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σε πανεπιστήμιο της Ευρώπης και οι οποίοι πρόκειται να γίνουν δεκτοί/εγγραφούν σε πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2015-16) σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να

  • πραγματοποιούν σπουδές στην Επιστήμη των Η/Υ (Computer Science), στη Μηχανική Η/Υ (Computer Engineering), στην Πληροφορική (Informatics) ή στενά σχετικούς τεχνικούς κλάδους
  • έχουν πολύ καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις
  • έχουν αποδεδειγμένο πάθος για και ηγετικές ικανότητες στον κλάδο
  • έχουν κάποια αναπηρία. Η αναπηρία ορίζεται ως μακροχρόνια ή χρόνια κατάσταση που επηρέαζει μία ή περισσότερες βασικές δραστηριότητες που για τους άλλους εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργικότητας. Στον ορισμό επίσης περιλαμβάνεται η αντίληψη από τους άλλους της ύπαρξης της αναπηρίας. Στις αναπηρίες περιλαμβάνονται οι: δυσλεξία, δυσπραξία, τυφλότητα, κωφότητα, διαβήτης, επιληψία, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και οποιαδήποτε άλλη σωματική ή νοητική αδυναμία ή κατάσταση υγείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν διαδικτυακά μία αίτηση, μέσω της Employ/Ability, που αφορά στο γενικό τους υπόβαθρο (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές σπουδές τους) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία, συστατική επιστολή, έκθεση που απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 1η Ιανουαρίου 2015 (17:00 GMT) στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στην ίδια ιστοσελίδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τους όρους χορήγησης της υποτροφίας, συχνές ερωτήσεις, πρακτικές συμβουλές καθώς και τα προφιλ προηγούμενων υποτρόφων. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, ακόμη και θέματα σχετικά με συνθήκες που έχουν επηρεάσει την ακαδημαϊκή τους επίδοση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email:googlescholarship@employ-ability.org.uk ή με τη Rebecca στο τηλέφωνο +44 (0)7766 363666.