Ψηφιακή ατζέντα: οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν την κορυφαία εταιρική επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξηΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Αν και ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντιστοιχεί μόλις στο 4,8% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, βρίσκεται στην κορυφή σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη με 25% επί των συνολικών επενδύσεων και 32% των ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα το 2007, σύμφωνα με μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ακόμα και με αυτές τις επιδόσεις πάντως, η ΕΕ βρίσκεται πίσω από τον ανταγωνισμό τόσο σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές επενδύσεις στις ΤΠΕ και η αντιμετώπιση αυτής της υστέρησης βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας, μιας από τις επτά κεντρικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Europe 2020 για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επίτροπος της Ψηφιακής Ατζέντας Neelie Kroes δήλωσε: «για να πετύχει το στόχο της επένδυσης του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη, η Ευρώπη πρέπει να διπλασιάσει τις δημόσιες επενδύσεις στις ΤΠΕ μέχρι το 2020 και να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τον ιδιωτικό τομέα να κάνει το ίδιο.»

Η έκθεση αφορά την περίοδο 2002-2007 και συντάχθηκε από μέλη του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στατιστικά δείχνουν ότι η ΕΕ υστερεί σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της (Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνία και Ν. Κορέα) στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων στις ΤΠΕ: στις Η.Π.Α. οι σχετικές επενδύσεις φτάνουν στα 83.8 εκατ. €, ενώ στην ΕΕ μόνο στα 34.1 εκατ. €, με τον κύριο λόγο για αυτή τη διαφορά να εντοπίζεται στο μικρότερο μέγεθος και το μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης για τις Ευρωπαϊκές εταιρίες ΤΠΕ.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή στα Κράτη-Μέλη, η Γερμανία συγκεντρώνει το 27% του συνολικού εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό τομέα των ΤΠΕ, ενώ η Μεγάλη Βρετανία το 19% στον τομέα των υπηρεσιών. Οι δύο χώρες, μαζί με τη Γαλλία, έχουν επενδύσει πάνω από το μισό των συνολικού ποσού για την ΕΕ, με τρεις στις τέσσερις πατέντες να προέρχονται από αυτές. Όπως αναμενόταν, η Φινλανδία και η Σουηδία εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών επενδύσεων σε ΤΠΕ σε σχέση με το ΑΕΠ τους, πάνω και από αυτό των Η.Π.Α., ενώ μαζί με την Ισπανία εμφανίζουν και το μεγαλύτερο ποσοστό δημόσιων επενδύσεων.

Στην Ελλάδα, η ιδιωτική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη στις ΤΠΕ περιορίζεται μόλις στο 0.43% του συνολικού για την ΕΕ (Ιρλανδία: 1.68%, Βέλγιο: 2.27%, Δανία: 2.41%). Το συνολικό ποσοστό επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη είναι κάτω από το 0.2% του ΑΕΠ, με τις ΤΠΕ να αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 αυτού του μεγέθους. Σε σχέση με τους άλλους τομείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, οι μεγάλες επενδύσεις σε κατασκευές και υποδομές στο διάστημα που καλύπτει η έκθεση, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση στη συνεισφορά των ΤΠΕ στη συνολική εικόνα του ΑΕΠ.