9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2013 – Διεθνής Ολυμπιάδα ΒιολογίαςΠηγή

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας 2013 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας, που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad, IBO), έχει σκοπό την επιλογή ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις (4) μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 24η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες μαθητές από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις. Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη φάση (1η) του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

Α. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου: Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό», Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα», Κεφ. 10 «Αισθητήρια όργανα - Αισθήσεις», Κεφ. 11 «Ενδοκρινείς αδένες», Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη»

Β. Για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου», Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής», Κεφ. 3 «Μεταβολισμός»
  • Κεφ. 4 «Γενετική»

Γ. Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης: Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό», Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας», Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA», Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα», Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις», Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»), Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»), Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»
  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (εκτός των παραγράφων «Πολλαπλασιασμός ιών», 1.3.3, 1.4 και 1.5), Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (εκτός των παραγράφων 2.2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση), Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (μόνο οι παράγραφοι 3.1 και 3.1.1 έως 3.1.6)

Η πρώτη φάση (1η) του διαγωνισμού, που γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις Γενικών Λυκείων σε πανελλαδικό επίπεδο, θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.
Σημειώνεται πως η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων θα γίνει από εθελοντές εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή χωριστά με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη και το σχολείο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του και γραπτώς στο Διευθυντή του σχολείου του (μέχρι την παραπάνω ημερομηνία). Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη και σχολείο): α) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους υπεύθυνους για διαγωνισμούς - Ολυμπιάδες) και β) στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdbpev@gmail.com).

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Επιτροπή Υποβολής Θεμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη Επιστημονικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Στους είκοσι τέσσερις (24) πρώτους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και στους δώδεκα (12) πρώτους μαθητές της Β΄ Λυκείου θα χορηγηθούν έπαινοι. Από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου θα βραβευθούν οι αριστεύσαντες. Οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητές της Β΄ Λυκείου έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν απευθείας στη δεύτερη (2η) φάση της επόμενης χρονιάς (Γ΄ Λυκείου), παρακάμπτοντας την πρώτη (1η ) φάση της χρονιάς εκείνης. Οι έξι (6) πρώτοι μαθητές της Α΄ Λυκείου κρατούν το βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην πρώτη (1η) φάση της Β΄ Λυκείου. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό της Β΄ Λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συμψηφισμό (50/50), αν όχι παραμένει αυτός της Β΄ Λυκείου. Λεπτομέρειες για το πλεονέκτημα διάκρισης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ, www.pdbio.gr.

Η δεύτερη φάση (2η) του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013, σε χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς και οι δέκα (10)1 πρωτεύσαντες στην πρώτη φάση του ΠΔΒ 2012 μαθητές της Β΄ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές της Γ΄ Λυκείου). Για τον ΠΔΒ 2013 οι μαθητές που δικαιούνται αυτής της ρύθμισης είναι δέκα (10), ενώ από τον ΠΔΒ 2014 γίνονται δώδεκα (12), με βάση τις νέες ρυθμίσεις στον κανονισμό λειτουργίας (για λεπτομέρειες www.pdbio.gr)

Η εξεταστέα ύλη για τη δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης: Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό», Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας», Κεφ. 3 «Ιοί», Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA», Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»,, Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις», Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο), Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο), Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»
  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας: Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο), Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο), Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (μόνο οι παράγραφοι 3.1, 3.1.1 έως 3.1.6 και 3.2)
  • Στη δεύτερη φάση θα εξεταστούν επιπλέον και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece, οι οποίες θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους μετά την πρώτη φάση. Στην τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητές της 2ης φάσης και, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μετά το τέλος της 2ης φάσης (1ο με 2ο δεκαήμερο του Απριλίου 2013).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι μαθητές της τρίτης (3ης) και τελικής φάσης του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013 στη Βέρνη της Ελβετίας. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών και στις τρεις (3) φάσεις του διαγωνισμού, καθώς και η μετάβαση και συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας στη Βέρνη της Ελβετίας θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: http://www.pdbio.gr. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο e-mail: pdbpev@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 18:00 έως 20:00).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές.
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013: 1η Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013.
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013: 2η Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013.
8-15 Ιουλίου 2013: Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας στη Βέρνη της Ελβετίας.