Συνάντηση για το site

Πληροφορίες για την εκδήλωση
Τι τρέχει:

Συνάντηση για το site στην Πολυτεχνειούπολη

Ψυχοενεργά ναρκωτικά: Η περίπτωση της καφεΐνης

Το γνωρίζετε ότι όλοι μας ή τουλάχιστον όλοι μας είμαστε εθισμένοι σε ένα από τα πια ισχυρά ναρκωτικά; Γνωρίζετε ότι είμαστε όλοι μας ή σχεδόν όλοι μας εθισμένοι σε ένα ναρκωτικό του οποίου οι μηχανισμοί είναι σχεδόν όμοιοι με αυτούς της αμφεταμίνης, της κοκαΐνης και της ηρωίνης;

Τα Οικονομικά της Αναπαραγωγικής Κλωνοποίησης του Ανθρώπου

Η προσέγγιση της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής (rational choice) στη νομοθεσία για την ανθρώπινη κλωνοποίηση θέτει σαν στόχο την οικονομική αποτελεσματικότητα. Στα οικονομικά μια ex ante Pareto αποτελεσματική, κοινωνική κατανομή ορίζεται ως μια εφικτή κατανομή στην οποία ο Κοινωνικός Προγραμματιστής (social planner) δεν μπορεί να αναδιανείμει τον κοινωνικό πλούτο προς όφελος ορισμένων χωρίς την ίδια στιγμή να βλάψει τουλάχιστον ένα μέλος του κοινωνικού συνόλου. Με την ίδια λογική μια ex ante αποτελεσματική νομοθεσία για την ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι αυτή που μεγιστοποιεί τον κοινωνικό πλούτο σύμφωνα με το σύστημα προσδοκιών του κοινωνικού προγραμματιστή.

Ύλη για ανεξάρτητη κυκλοφορία