Νίκος Παπαδημητρίου

Εικόνα: Νίκος Παπαδημητρίου
Ειδικότητα:
Χημικός μηχανικός - παραγωγή και διαχείριση ενέργειας
Με λίγα λόγια:
Ο Νίκος Παπαδημητρίου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα, έχει σπουδάσει Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (απόφοιτος του 2004) και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας. Την περίοδο αυτή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: «Διερεύνηση διεργασιών αποθήκευσης αερίων σε στερεά υλικά» στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» χρηματοδοτούμενος από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.